სკოლა

10 846 მასწავლებლიდან პროფესიული უნარების გამოცდა მხოლოდ 2 640-მა ჩააბარა

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, 2022 წელს 10 846 მასწავლებელი გავიდა პროფესიული უნარების გამოცდაზე, რომელიც წელს პირველად ჩატარდა უფროსი და წამყვანი პედაგოგებისთვის, დაწესებული ბარიერის გადალახვა კი მათგან მხოლოდ 2 640-მა შეძლო.

უფროსი/წამყვანი პედაგოგებისთვის ჩატარებულ გამოცდაზე ჯამში 12 628 კანდიდატი იყო დარეგისტრირებული, აქედან უფროსის სტატუსის 9 315 პედაგოგი იყო, ხოლო 3 313 წამყვანის სტატუსის.

რეგისტრირებული უფროსი პედაგოგებიდან გამოცდაზე 8 102 მასწავლებელი გავიდა, საიდანაც ბარიერი წარმატებით 2 456-მა გადალახა.

რაც შეეხება წამყვანის სტატუსის მქონე პედაგოგებს, 2 744 მასწავლებლიდან ბარიერი მხოლოდ 184-მა გადალახა.

შეფასებისა და გამოცდების ცენტრის ინფორმაციით, მასწავლებლის გამოცდა სულ 8 206-მა პედაგოგმა ვერ ჩააბარა.

მთავარი სიახლეები