puli

1669373245

3000-დან 12000 ლარამდე თანხა საჩუქრად მთავრობისგან - ნახეთ ხართ თუ არა მიმღებთა სიაში

განსახლებულ დევნილთა ინტეგრაციის ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ხორციელდება და საშუალო და მცირე საგრანტო პაკეტებს ითვალისწინებს.საშუალო საგრანტო პაკეტის ღირებულება 5 000-დან 12 000 ლარამდე მერყეობს, მცირე საგრანტო პაკეტის მაქსიმალური ღირებულება კი 3 000 ლარია.პროგრამის სამიზნე ჯგუფია სამინისტროს სოფლად სახლის პროგრამის ფარგლებში გრძელვადიანი განსახლებით დაკმაყოფილებული ბენეფიციარები.პროგრამა მორგებულია დევნილთა საჭიროებებს, რომლებიც წინასწარ ჩატარებული კვლევის საფუძველზე დადგინდა. კვლევის შედეგების ანალიზით პრიორიტეტულ მიმართულებებად დასახელდა სოფლის მეურნეობა და სურსათის გადამუშავება.გამოვლენილი საჭიროებების შესაბამისად, შემუშავდა საგრანტო პაკეტები, რომელთა შეთავაზება ხდება პროგრამის სამიზნე ჯგუფისათვის.სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, პროგრამის ფარგლებში, მხარდაჭერის სამი პაკეტია გათვალისწინებული:მინი ტრაქტორი;მოტობლოკი - ძირითადი იმპლემენტებითმრავალწლიანი კულტურები.სურსათის წარმოება-გადამუშავების სექტორში დასაფინანსებელი მიმართულებები შეზღუდული არ არის. განაგრძეთ კითხვა

ქართული ფული

1669277583

440, 355 და 150 ლარი ყოველთვიურად - ვის გაეზრდება შემოსავალი იანვრიდან

პარლამენტში 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა მიმდინარეობს. ფინანსთა მინისტრის, ლაშა ხუციშვილის თქმით, მომავალ წელს საჯარო სექტორში ხელფასები 10%-ით გაიზრდება, უსაფრთხოების სამსახურის, თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების თანამშრომლებს კი ხელფასი 20%-ით მოემატებათ.2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის წარდგენისას, ფინანსთა მინისტრმა, ლაშა ხუციშვილმა ისაუბრა განათლებისა და მეცნიერების მიმართულებით გათვალისწინებულ დაფინანსებაზე. სოციალური მიმართულება - პენსიები და სოციალური დახმარებებიჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის პროგრამების დასაფინანსებლად სამინისტროს დაფინანსება გაზრდილია 770,0 მლნ ლარზე მეტით, რომლის ფარგლებში გათვალისწინებულია:70 წლის და მეტი ასაკის პენსიონერთა პენსია იზრდება 65 ლარით და განისაზღვრება 365 ლარის ოდენობით. ამავე კატეგორიის პენსიონერთა პენსია მაღალმთიან დასახლებებში თითქმის 440 ლარს გაუტოლდება;70 წლამდე პირთა პენსია იზრდება 35 ლარით და განისაზღვრება 295 ლარის ოდენობით, ხოლო მაღალმთიან დასახლებებში თითქმის 355 ლარს გაუტოლდება;გარდა პენსიისა, გათვალისწინებულია მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების სოციალური გასაცემლის ზრდა 65 ლარით, ხოლო დანარჩენი კატეგორიის შშმ პირთა გასაცემლის ზრდა 35 ლარით;გათვალისწინებულია მიმდინარე წლის ივნისიდან 150 ლარამდე გაზრდილი ბავშვთა სოციალური დახმარების სრული წლის დაფინანსება;დევნილთა სახლების უზრუნველყოფის კუთხით იწყება 7 000 ბინაზე გათვლილი საცხოვრებელი კომპლექსების მშენებლობა, რისთვისაც 2023 წელს გათვალისწინებულია 250,0 მლნ ლარზე მეტი.უფრო მეტი ნახეთ აქ

ხელფასები

1668885473

ნახეთ, ვის რამდენით ეზრდება ხელფასი, პენსია და სოციალური დახმარება იანვრიდან

პარლამენტში 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა მიმდინარეობს. ფინანსთა მინისტრის, ლაშა ხუციშვილის თქმით, მომავალ წელს საჯარო სექტორში ხელფასები 10%-ით გაიზრდება, უსაფრთხოების სამსახურის, თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების თანამშრომლებს კი ხელფასი 20%-ით მოემატებათ.2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის წარდგენისას, ფინანსთა მინისტრმა, ლაშა ხუციშვილმა ისაუბრა განათლებისა და მეცნიერების მიმართულებით გათვალისწინებულ დაფინანსებაზე. მისი თქმით, განათლებისა და მეცნიერების დაფინანსება მომავალ წელს იზრდება 370 მილიონი ლარით და 2 მილიარდ 550 მილიონ ლარს შეადგენს, მათ შორის:სკოლამდელი განათლების დაფინანსება შეადგენს 490 მილიონ ლარს - გათვალისწინებულია საბავშვო ბაღების პერსონალის ხელფასების 100 ლარით ზრდა;ზოგადი განათლების დაფინანსება შეადგენს 1 მილიარდ 655 მილიონ ლარს, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება:სტატუსის მქონე მასწავლებელთა, ასევე, სპეც. მასწავლებელთა დანამატის ზრდა 125 ლარით;სკოლების ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ხელფასების 10%-იანი ზრდა;სკოლის მანდატურის ხელფასების ზრდა 125 ლარით;სკოლის ფსიქოლოგებისა და სოც. მუშაკების ხელფასების 10%-იანი ზრდა;სკოლის მასწავლებელთა დეკრეტული შვებულების 6 თვის ხელფასის დაფინანსება;იწყება 500 სკოლის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რისთვისაც 2023 წელს გათვალისწინებულია 300 მილიონი ლარი;პროფესიული განათლების დაფინანსება შეადგენს 155 მლნ ლარს:გათვალისწინებულია მასწავლებელთა საათობრივი ანაზღაურების ზრდა 15-დან 18 ლარამდე;ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე მიიმართება 55 მილიონ ლარზე მეტი;უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების დაფინანსებაზე მიიმართება 250 მილიონ ლარზე მეტი.2023 წლის ბიუჯეტის პროექტით იზრდება პენსია და სხვადასხვა სოციალური დახმარებების ოდენობა. სოციალური მიმართულება - პენსიები და სოციალური დახმარებებიჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის პროგრამების დასაფინანსებლად სამინისტროს დაფინანსება გაზრდილია 770,0 მლნ ლარზე მეტით, რომლის ფარგლებში გათვალისწინებულია:70 წლის და მეტი ასაკის პენსიონერთა პენსია იზრდება 65 ლარით და განისაზღვრება 365 ლარის ოდენობით. ამავე კატეგორიის პენსიონერთა პენსია მაღალმთიან დასახლებებში თითქმის 440 ლარს გაუტოლდება;70 წლამდე პირთა პენსია იზრდება 35 ლარით და განისაზღვრება 295 ლარის ოდენობით, ხოლო მაღალმთიან დასახლებებში თითქმის 355 ლარს გაუტოლდება;გარდა პენსიისა, გათვალისწინებულია მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების სოციალური გასაცემლის ზრდა 65 ლარით, ხოლო დანარჩენი კატეგორიის შშმ პირთა გასაცემლის ზრდა 35 ლარით;გათვალისწინებულია მიმდინარე წლის ივნისიდან 150 ლარამდე გაზრდილი ბავშვთა სოციალური დახმარების სრული წლის დაფინანსება;დევნილთა სახლების უზრუნველყოფის კუთხით იწყება 7 000 ბინაზე გათვლილი საცხოვრებელი კომპლექსების მშენებლობა, რისთვისაც 2023 წელს გათვალისწინებულია 250,0 მლნ ლარზე მეტი.

ექიმები

1668678354

2023 წლიდან სასწრაფო დახმარების პერსონალის ხელფასები 10%-ით, ხოლო სოფლის ექიმებისა და ექთნების ხელფასები 100 ლარით გაიზრდება

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის, ლაშა ხუციშვილის განცხადებით, 2023 წელს ჯანდაცვის დაფინანსებაზე 1 მილიარდ 600 მილიონ ლარზე მეტია გამოყოფილი, საიდანაც საყოველთაო ჯანდაცვის დაფინანსება 850 მილიონ ლარს შეადგენ.მინისტრის განცხადებით, პროგრამის ფარგლებში, მომდევნო წელს მნიშვნელოვნად გაფართოვდება ქრონიკული მედიკამენტების დაფინანსება, ასევე, რიგი მიმართულებებით განხორციელდება დაფინანსების ახალი – ე.წ. DRG მოდელის დანერგვა.მისივე თქმით, პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფაზე, მიიმართება 190 მილიონ ლარზე მეტი. პროგრამის ფარგლებში, გათვალისწინებულია სასწრაფო დახმარების სამსახურის პერსონალის ხელფასების 10%-იანი ზრდა. ასევე, სოფლის ექიმებისა და ექთნების ხელფასების 100 ლარით ზრდა.„ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისთვის, გამოყოფილია 97 მილიონი ლარი. კორონავირუსთან დაკავშირებული ხარჯები მცირდება თითქმის 500 მლნ ლარით და ამ ეტაპზე, გათვალისწინებულია 63 მლნ ლარამდე. მუნიციპალური ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსება შეადგენს 85 მილიონ ლარს.  ჯანდაცვის სხვა პროგრამებზე გამოყოფილია 340 მილიონ ლარამდე“, – განაცხადა ლაშა ხუციშვილმა.

puli

1668677794

2023 წლის იანვრიდან პენსია და სხვადასხვა სოციალური დახმარებების ოდენობა იზრდება

2023 წლის ბიუჯეტის პროექტით პენსია და სხვადასხვა სოციალური დახმარებების ოდენობა იზრდება. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრმა ლაშა ხუციშვილმა პარლამენტში, 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის წარდგენისას განაცხადა.ფინანსთა მინისტრის, ლაშა ხუციშვილის განცხადებით, სოციალური დაცვის პროგრამების დაფინანსება 2021 წელთან შედარებით, გაზრდილია 640 მილიონი ლარით და 5 მილიარდ 340 მილიონ ლარს შეადგენს.„მათ შორის: პენსიები და კომპენსაციები - 3 მილიარდ 150 მილიონ ლარზე მეტი; მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების დახმარებები - 1 მილიარდ 150 მილიონ ლარზე მეტი; მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრებთა დახმარებები - 85 მილიონი ლარი; ბავშვზე ზრუნვისა და სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამები - 70 მილიონ ლარამდე; დასაქმების ხელშეწყობა - 80 მილიონ ლარზე მეტი; საპენსიო სქემის თანადაფინანსება - 310 მილიონი ლარი; მუნიციპალიტეტების სოციალური პროგრამები - 290 მილიონი ლარი.გაზრდილი ბიუჯეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 70 წლის და მეტი ასაკის პირთა პენსიის ზრდა 65 ლარით, რისი გათვალისწინებითაც: მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრებთა პენსია, კანონით განსაზღვრული საპენსიო დანამატის ჩათვლით იქნება 438 ლარი; დანარჩენი პენსიონერებისთვის - 365 ლარი; 70 წლამდე პირთა პენსია იზრდება 35 ლარით, რისი გათვალისწინებითაც: მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრებთა პენსია, ზემოაღნიშნული დანამატის ჩათვლით იქნება 354 ლარი; დანარჩენი პენსიონერებისთვის - 295 ლარი; მკვეთრად გამოხატული და 18 წლამდე შშმ პირთა დახმარება იზრდება 65 ლარით; სხვა კატეგორიის შშმ პირთა დახმარების ზრდა 35 ლარით;გარდა ზემოაღნიშნულისა, სოციალური კუთხით აღსანიშნავია, რომ იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისთვის იწყება 7 ათას ბინაზე გათვლილი საცხოვრებელი კომპლექსების მშენებლობა, რისთვისაც 2023 წელს გამოყოფილია 230,0 მლნ ლარი“, - აღნიშნა მინისტრმა.

komunaluri

1667888633

ამ ოჯახებს მერია კომუნალურ გადასახადებს დაუფინანსებს - ნახეთ თუ ხართ სიაში

კომუნალური გადასახადების თემა ზამთრის მოახლოებასთან ერთად მოსახლეობისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და საყურადღებოა.„იმ სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რომელთა ქულაც 150 ათასზე დაბალია და მოიხმარენ 200 კილოვატამდე ელექტროენერგიას, კილოვატის ღირებულება 3,5 თეთრით ნაკლები იქნება.200 კილოვატზე მეტის მოხმარების შემთხვევაში, სუბსიდირება გათვალისწინებული აღარ არის. ხოლო, წყალზე წლიურად მათთვის 100-ლარიანი ვაუჩერია გათვალისწინებული. ბუნებრივი აირის გადასახადს სუბსიდირება არ ეხება“,- განაცხადეს ჯანდაცვის სამინისტროში.მათივე ინფორმაციით, სიები ავტომატურადაა გადაცემული კომპანიებთან და სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს დამატებით განცხადების დაწერა აღარ სჭირდებათ.გარდა ამისა, თბილისის მერია სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის იანვარში, თებერვალში, მარტში, ნოემბერსა და დეკემბერში დარიცხული ელექტროენერგიის, დასუფთავებისა და წყლის გადასახადის სუბსიდირებას უზრუნველყოფს.სუბსიდიის გაცემის თვის წინა თვის 20 რიცხვის მდგომარეობით სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთან ბაზაში ქ. თბილისში რეგისტრირებული ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს და ოჯახის დეკლარაციაში მითითებული აქვთ საყოფაცხოვრებო სექტორის ელექტროენერგიის/დასუფთავების/წყლის აბონენტის ნომერი.სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს სუბსიდიის ჯამური ოდენობა განსაზღვრულია თვეში არაუმეტეს 106 ლარით, ხოლო სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა 70 000-ზე მეტია და 200 000-ს არ აღემატება, სუბსიდიის ჯამური ოდენობა განსაზღვრულია თვეში არაუმეტეს 20 ლარით.

ფული

1666073368

ნახეთ, ვინ მიიღებს 100 ლარს ყოველთვიურად მთავრობისგან

ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის ხელმძღვანელის, გენერალ-მაიორ კობა კობალაძის განცხადებით, ვეტერანების ყოველთვიური დანამატი, რომელიც  22 ლარს შეადგენდა, პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით 100 ლარამდე გაიზარდა - ამის შესახებ კობა კობალაძემ ვეტერანების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე განაცხადა.„დღევანდელი დღე გარკვეულწილად ანგარიშის ჩაბარების დღესავით გამოჩნდა. მე ამაყი და ძლიერი ვარ იმიტომ, რომ კაცს ახასიათებს სიტყვის შესრულება და იმ სიტყვაზე პასუხისმგებლობა.შარშან, ზუსტად ამ დროს, ბატონი პრემიერ-მინისტრი დაჰპირდა ვეტერანებს, რომ ის ყბადაღებული 22 ლარის საკითხი, რომლითაც სპეკულირებდა ის შემადგენლობა, თვითონ ვინც იყო ამ 22 ლარის შემოქმედი, დღეს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით და სამთავრობო გუნდის კოორდინაციით, ურთიერთქმედებით, ყბადაღებული 22 ლარი გახდა დღეს 100 ლარი და შესაბამისად თითოეულ ჩვენგანს, თითოეულ ჩვენს თანამებრძოლს კვლავ აქვს იმედი და ხედვა იმისა, რომ წინ ვივლით“,- განაცხადა კობა კობალაძემ. 

puli

1665982860

ცნობილია ვის გაეზრდება შემოსავალი იანვრიდან

ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების დაფინანსება 770 მილიონი ლარით იზრდება. ბიუჯეტში შესატანი ცვლილებები პრემიერ-მინიტრმა დააანონსა.ბიუჯეტში გათვალისწინებულია და იანვრიდან პირველი ჯგუფის შშმ პირები 275 ნაცვლად 340 ლარს მიიღებენ,  მე-2 ჯგუფის 140 ნაცვლად 175-ს , მე-3 ჯგუფში შემავალი ჯანმრთელობის სტატუსის მქონე პირები თუ დღემდე 100 ლარს იღებდნენ, ბიუჯეტის გაზრდის პარალელურად მათი შემოსავალი 135 ლარი იქნება.ექსპერტები ამბობენ, რომ ბიუჯეტში თანხების მობილიზება ქვეყანაში ეკონომიკურმა ზრდის მაჩვენებელმა გამოიწვია. სპეციალისტების შეფასებით მთავრობა პრიორიტეტებს არ ცვლის და მომდევნო წელიც პოზიტიურად დაიგეგმა.გასამმაგდა სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის გამოყოფილი თანხების ოდენობა, 50 ლარი უკვე 150 გახდა. არ გამორიცხავენ ბიუჯეტის ზრდასთან ერთად ამ მიმართულებით დამატებით ფინანსების მობილიზებაც მოხდეს.2023 ბიუჯეტში თანხები დევნილთა სახლების მშენებლობებისთვისაც არის გათვალისწინებული  პრემიერ მინისტრმა უკვე დააანონსა, რომ 7000 ბინაზე გათვლილი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობა მალე დაიწყება, რისთვისაც 250 მილიონი ლარი დაიხარჯება.

დახმარება

1665980700

600, 800 და 1125 ლარამდე თანხა საჩუქრად მერიისგან - ვინ მიიღებს დაფინანსებას

თბილისის მერია სტუდენტთა დაფინანსების პროგრამის ფარგლებში პირველი სექტემბრიდან სოციალურად დაუცველი, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდენტებისთვის 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სწავლის საფასურის დაფინანსების მიზნით, განცხადებების მიღებას იწყებს.პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან:სოციალურად დაუცველი სტუდენტები: საქართველოს მოქალაქე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პირი, რომელიც კანონმდებლობით დადგენილი წესით ჩაირიცხა  ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის ან დოქტორანტურის აკადემიურ საფეხურზე, არის აქტიური სტატუსის მქონესტუდენტი, რეგისტრირებულია სოციალური მომსახურების სააგენტოს „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და მინიჭებული სარეიტინგო ქულა ტოლია ან ნაკლებია 150 000-ზე და „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან“ ამონაწერში ოჯახის საცხოვრებელი ადგილის მისამართად მითითებულია ქალაქი თბილისი.მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტები: საქართველოს მოქალაქე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პირი, რომელიც კანონმდებლობით დადგენილი წესით ჩაირიცხაბაკალავრიატის, მაგისტრატურის ან დოქტორანტურის აკადემიურ საფეხურზე, არის აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტი და კანონმდებლობით დადგენილი წესით არის მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი (ოთხი და მეტი შვილი).შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდენტები: საქართველოს მოქალაქე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პირი, რომელიც კანონმდებლობით დადგენილი წესით  ჩაირიცხა ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის  ან დოქტორანტურის აკადემიურ საფეხურზე, არის აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტი და კანონმდებლობის შესაბამისად მინიჭებული აქვს ზომიერად, მნიშვნელოვნად  ან მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი. განაგრძეთ კითხვა

საარსებო მინიმუმი

1665659045

შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 247 ლარია - საქსტატი

2022 წლის სექტემბერში შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი წინა წელთან შედარებით 31 ლარით გაიზარდა და 247.3 ლარი შეადგინა.ინფორმაციას სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავრცელებს.ეს საქართველოში საარსებო მინიმუმით დადგენილი თანხაა, რომელიც ერთმა შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცმა თვის განმავლობაში უნდა იმყოფინოს. მაჩვენებელი აგვისტოსთან შედარებით 50 თეთრით არის გაზრდილი.ამასთან, სექტემბერში საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმი 219.1 ლარი იყო, რაც 27.5 ლარით აღემატება 2021 წლის სექტემბრის მაჩვენებელს.

puli

1665642217

12 000 ლარამდე თანხა საჩუქრად ბიზნესის წამოსაწყებად - ვინ და როგორ ისარგებლებს ამ პროგრამით

განსახლებულ დევნილთა ინტეგრაციის ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ხორციელდება და საშუალო და მცირე საგრანტო პაკეტებს ითვალისწინებს.საშუალო საგრანტო პაკეტის ღირებულება 5 000-დან 12 000 ლარამდე მერყეობს, მცირე საგრანტო პაკეტის მაქსიმალური ღირებულება კი 3 000 ლარია.პროგრამის სამიზნე ჯგუფია სამინისტროს სოფლად სახლის პროგრამის ფარგლებში გრძელვადიანი განსახლებით დაკმაყოფილებული ბენეფიციარები.პროგრამა მორგებულია დევნილთა საჭიროებებს, რომლებიც წინასწარ ჩატარებული კვლევის საფუძველზე დადგინდა. კვლევის შედეგების ანალიზით პრიორიტეტულ მიმართულებებად დასახელდა სოფლის მეურნეობა და სურსათის გადამუშავება.გამოვლენილი საჭიროებების შესაბამისად, შემუშავდა საგრანტო პაკეტები, რომელთა შეთავაზება ხდება პროგრამის სამიზნე ჯგუფისათვის.სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, პროგრამის ფარგლებში, მხარდაჭერის სამი პაკეტია გათვალისწინებული:მინი ტრაქტორი;მოტობლოკი - ძირითადი იმპლემენტებითმრავალწლიანი კულტურები.სურსათის წარმოება-გადამუშავების სექტორში დასაფინანსებელი მიმართულებები შეზღუდული არ არის.სრულყოფილად შევსებულ განაცხადთან ერთად განმცხადებელმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: განაგრძეთ კითხვა

komunaluri

1665637740

ნახეთ, ხართ თუ არა იმ პირთა სიაში, ვისაც მერია კომუნალურ გადასახადებს დაუფინანსებს

კომუნალური გადასახადების თემა ზამთრის მოახლოებასთან ერთად მოსახლეობისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და საყურადღებოა.„იმ სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რომელთა ქულაც 150 ათასზე დაბალია და მოიხმარენ 200 კილოვატამდე ელექტროენერგიას, კილოვატის ღირებულება 3,5 თეთრით ნაკლები იქნება.200 კილოვატზე მეტის მოხმარების შემთხვევაში, სუბსიდირება გათვალისწინებული აღარ არის. ხოლო, წყალზე წლიურად მათთვის 100-ლარიანი ვაუჩერია გათვალისწინებული. ბუნებრივი აირის გადასახადს სუბსიდირება არ ეხება“,- განაცხადეს ჯანდაცვის სამინისტროში.მათივე ინფორმაციით, სიები ავტომატურადაა გადაცემული კომპანიებთან და სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს დამატებით განცხადების დაწერა აღარ სჭირდებათ.გარდა ამისა, თბილისის მერია სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის იანვარში, თებერვალში, მარტში, ნოემბერსა და დეკემბერში დარიცხული ელექტროენერგიის, დასუფთავებისა და წყლის გადასახადის სუბსიდირებას უზრუნველყოფს.სუბსიდიის გაცემის თვის წინა თვის 20 რიცხვის მდგომარეობით სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთან ბაზაში ქ. თბილისში რეგისტრირებული ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს და ოჯახის დეკლარაციაში მითითებული აქვთ საყოფაცხოვრებო სექტორის ელექტროენერგიის/დასუფთავების/წყლის აბონენტის ნომერი.სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს სუბსიდიის ჯამური ოდენობა განსაზღვრულია თვეში არაუმეტეს 106 ლარით, ხოლო სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა 70 000-ზე მეტია და 200 000-ს არ აღემატება, სუბსიდიის ჯამური ოდენობა განსაზღვრულია თვეში არაუმეტეს 20 ლარით.თანხის განაწილების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ ვრცლად იხილოთ ბმულზე: