გიორგი ამილახვარი

1718288520

20 საპილოტე სკოლაში პროფესიული განათლება ინტეგრირდება

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის, გიორგი ამილახვარის განცხადებით, მიმდინარე წლის სექტემბრიდან, 20 საპილოტე სკოლაში პროფესიული განათლება ინტეგრირდება.როგორც მან "მინისტრის საათის" ფორმატში, პარლამენტში გამოსვლისას აღნიშნა, პროფესიული პროგრამების ძირითადი ნაწილი ტექნოლოგიური მიმართულების იქნება.„მივიღეთ ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომ პროფესიული განათლება შევიტანოთ სკოლებში. ეს არ არის არც მომზადება-გადამზადების პროგრამა, ეს არის იგივე სერტიფიცირებული საკვალიფიკაციო პროგრამები, რომელიც განხორციელდება და ხორციელდება პროფესიულ კოლეჯებში. ე.წ. ინტეგრირებული პროგრამები. ჩვენი გუნდი აქტიურად მუშაობს და ახლა უკვე ყველაფერი მოერგება 10+2 სისტემას. 20 საპილოტე სკოლაში ჩვენ ამ პროგრამებს დავიწყებთ," - განაცხადა განათლების მინისტრმა.

კახეთში ოქროს და ვერცხლის მედალოსანი მოსწავლეები დააჯილდოვეს

1718271349

კახეთში ოქროს და ვერცხლის მედალოსანი მოსწავლეები დააჯილდოვეს

2024 წლის წარჩინებული მოსწავლეების დაჯილდოების ცერემონია კაჭრეთში, სასტუმროში „ამბასადორში" ჩატარდა.რეგიონის რვა მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების წარჩინებულ კურსდამთავრებულებს კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილეებმა. მიმართეს.კახეთში სახელმწიფო რწმუნებულის, გიორგი ალადაშვილის ინიციატივით, ოქროს და ვერცხლისმედალოსანი კუსდამთავრებულები ერთჯერად ფულად ჯილდოს იღებენ.წელს ჯილდოს, სულ 426 წარჩინებული მოსწავლე მიიღებს.კახეთის რეგიონის საჯარო სკოლების წარჩინებული კურსდამთავრებულების დაჯილდოების პირველი ცერემონია 2022 წელს ჩატარდა.

სკოლა

1718211420

ექსტერნის გამოცდებზე რეგისტრაცია დაიწყო - მნიშვნელოვანი ინფორმაცია სკოლის მოსწავლეებისთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრომ I-XII კლასების პროგრამის ექსტერნატის ფორმით დაძლევის მსურველთათვის რეგისტრაციისა და გამოცდების ჩატარების ვადები განსაზღვრა.როგორც დღეს, 12 ივნისს გამოქვეყნებულ ინფორმაციაშია აღნიშნული, მსურველი პირები გამოცდაზე დარეგისტრირებას 2024 წლის 12 ივნისიდან 2024 წლის 18 ივნისის ჩათვლითშეძლებენ, ხოლო გამოცდები 2024 წლის 21 ივნისიდან 2024 წლის 2 ივლისის ჩათვლით ჩატარდება.ვის აქვს გამოცდაზე გასვლის უფლებაგამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს პირს იმ შემთხვევაში, თუ მისი ასაკი შეესაბამება ან აღემატება ექსტერნის წესით დასაძლევი კლასის მოსწავლეთა ასაკობრივ ჯგუფს და მას დაძლეული აქვს წინმსწრები კლასის საგანმანათლებლო პროგრამა.რა წესის დაცვით უნდა გავიაროთ რეგისტრაციაექსტერნად რეგისტრაციის თაობაზე სრულწლოვანი დაინტერესებული პირი ან არასრულწლოვანი დაინტერესებული პირის კანონიერი წარმომადგენელი განცხადებას რეგისტრაციისთვის დადგენილ ვადებში აუცილებელ დოკუმენტაციასთან ერთად რესურსცენტრში წარადგენს შემდეგი წესის დაცვით:I თუ პირი, რომელსაც სურს ექსტერნატის ფორმით ზოგადი განათლების მიღება, სწავლობს სკოლაში – განცხადება მიიღება იმ რესურსცენტრში, რომლის სამოქმედო ტერიტორიაზე მდებარეობს შესაბამისი სკოლა;II თუ პირი არ სწავლობს სკოლაში – განცხადება მიიღება ნებისმიერ რესურსცენტრში, პირის სურვილის შესაბამისად.გამოცდებზე რეგისტრაციის მიზნით რესურსცენტრისთვის წარსადგენი აუცილებელი დოკუმენტების ნუსხა:ა) ექსტერნატის ფორმით განათლების მიღებაზე სრულწლოვანი დაინტერესებული პირის ან არასრულწლოვანი დაინტერესებული პირის კანონიერი წარმომადგენლის განცხადება, რომელშიც სავალდებულოა მითითებულ იქნას შემდეგი ინფორმაცია:ექსტერნატის ფორმით განათლების მიღების მსურველის სახელი, გვარი და საკონტაქტო ინფორმაცია (მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი);ზოგადი განათლების ცალკეული კლასის/კლასების/სემესტრის, ასევე ცალკეულ კლასში/სემესტრში შემავალი საგანი/საგნები, რომელთა ექსტერნატის ფორმით დაძლევა სურს პირს;ენა, რომელზეც ექსტერნატის ფორმით განათლების მიღების მსურველს სურს ექსტერნატის გამოცდის ჩაბარება;უცხოური ენა/ენები, რომელშიც ექსტერნატის ფორმით განათლების მიღების მსურველს უნდა ჩაუტარდეს ექსტერნატის გამოცდა, ასეთის საჭიროების შემთხვევაში;ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული არჩევითი საგანი, რომლის ჩაბარებაც სურს ექსტერნატის ფორმით ზოგადი განათლების დაძლევის მსურველს;ბ) ექსტერნატის ფორმით განათლების მიღების მსურველის დაბადების მოწმობის ან პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;გ) ზოგადი განათლების ცალკეული კლასის/კლასების/სემესტრის ექსტერნატის ფორმით დაძლევის გამოცდაზე რეგისტრაციის შემთხვევაში, დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს პირის მიერ ზოგადი განათლების იმ კლასის/სემესტრის ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამის ათვისებას, რომელიც წინ უსწრებს ექსტერნატის ფორმით დასაძლევ კლასს/სემესტრს.დ) იმ შემთხვევაში, თუ პირმა განათლება საზღვარგარეთ მიიღო, შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის დაძლევის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელიც აღიარებული უნდა იყოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;ე) საშუალო საფეხურის ცალკეულ კლასში/სემესტრში შემავალი საგნის/საგნების ექსტერნატის ფორმით დაძლევის გამოცდაზე რეგისტრაციის შემთხვევაში, სკოლის მიერ გაცემული ცნობა, რომლითაც დასტურდება, რომ პირმა ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის ცალკეულ კლასში/სემესტრში შემავალი საგნის/საგნების ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამა უნდა დაძლიოს ექსტერნატის ფორმით.შეკითხვების შემთხვევაში გთხოვთ დაუკავშირდეთ საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ცხელ ხაზს: (995 32) 2 200 220.წყარო: edu.aris.ge

სკოლა

1718191143

სავალდებულო სასკოლო განათლება 9-ის ნაცვლად, 10-წლიანი იქნება - რა ცვლილებები შედის კანონში ზოგადი განათლების შესახებ

განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტმა „უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონშიცვლილების შეტანის თაობაზე" კანონპროექტი მეორე მოსმენით, თანმდევ საკითხებთან ერთად განიხილა. ამის შესახებ ინფორმაციას პარლამენტის პრესსამსახური ავრცელებს.კომიტეტმა პირველი მოსმენით განიხილა „ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე" კანონპროექტი, რომლის თანახმად, სკოლებში საბაზო საფეხური ერთი წლით გაიზრდება და გახდება ოთხწლიანი, ხოლო საშუალო განათლების საფეხური კი ნაცვლად არსებული 3 წლისა, 2 წლიანი იქნება.„მოქმედი კანონის თანახმად, საქართველოს ზოგადი განათლების ხანგრძლივობა დაწყებით საფეხურზე 6 წელს, ხოლო საბაზო და საშუალო საფეხურებზე 3-3 წელს მოიცავს, შესაბამისად, აუცილებელია, რომ მოსწავლემ საბაზო საფეხურის ჩათვლით სკოლაში 10 წელი ისწავლოს და დაძლიოს ორივე - დაწყებითი და საბაზო საფეხური", - განაცხადა ნოდარ პაპუკაშვილმა.მისი თქმით, სრული ზოგადი განათლება კვლავ 12-წლიანი რჩება.მომხსენებლის ინფორმაციით, კანონპროექტი ითვალისწინებს გარდამავალი დებულებების დამატებას, რომელიც აკონკრეტებს ახალი საკანონმდებლო ნორმის ძალაში შესვლასთან დაკავშირებულ სპეციფიკურ დეტალებს.

განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტმა მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ კანონში ცვლილებებს მხარი დაუჭირა

1718185286

განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტმა მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ კანონში ცვლილებებს მხარი დაუჭირა

განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტმა „საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე იმსჯელა.პარლამენტის წევრების გივი მიქანაძის, გიორგი სოსიაშვილის და გიორგი ჩაკვეტაძის საკანონმდებლო ინიციატივა სხდომაზე, კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ, გიორგი ჩაკვეტაძემ წარადგინა.მისი განმარტებით, მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში ჯერ კიდევ 2009 წელს შეწყდა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტთა არჩევა, რამაც მათი რაოდენობის თანდათან შემცირება გამოიწვია.„კანონის მოქმედი რედაქციით, გათვალისწინებულია წევრ-კორესპონდენტები - როგორც აკადემიის წევრები, თუმცა დეტალურად განსაზღვრული არ არის მათი ფუნქცია-მოვალეობები და ასევე, არ არის განსაზღვრული თუ როგორ აირჩევა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი. ასევე, გათვალისწინებულია აკადემიის საერთო კრებაში მათი მონაწილეობა, თუმცა არ არის დარეგულირებული საკანონმდებლო საფუძველი თუ როგორ უნდა აირჩეს წევრ-კორესპონდენტი, რასაც ემსახურება წარმოდგენილი საკანონმდებლო ინიციატივა“, - განაცხადა გიორგი ჩაკვეტაძემ.მისი თქმით, იმისთვის, რომ მეცნიერებათა აკადემიამ გააგრძელოს სრულფასოვანი საქმიანობა, მოხდეს მათი შემადგენლობის განახლება,  აუცილებელია, არსებობდეს წევრ-კორესპონდენტთა არჩევის წესი.როგორც მომხსენებელმა განმარტა, კანონპროექტით გათვალისწინებული არ არის წევრ-კორესპონდენტთა  და სტიპენდიატთა საერთო რაოდენობის ზრდა, რომელიც 40-ს შეადგენს, საიდანაც 30 წევრ-კორესპონდენტია და 10 სტიპენდიატი.საკანონმდებლო ინიციატივის თანახმად, აკადემიის წევრ-კორესპონდენტად შეიძლება აირჩეს საქართველოს მოქალაქე, რომელიც საქმიანობს საქართველოში, აქვს მაღალი სამეცნიერო ავტორიტეტი და რომელსაც მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს შეტანილი მეცნიერების განვითარებაში.ცვლილებების თანახმად, აკადემიის წევრ-კორესპონდენტს აკადემიის ნამდვილ წევრად ანუ აკადემიკოსად არჩევის შემთხვევაში, უწყდება წევრ-კორესპონდენტის სტატუსი.„აკადემიის ნამდვილი წევრის, აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის, საპატიო აკადემიკოსის ასევე, უცხოელი წევრისა და აკადემიის სტიპენდიატის არჩევის წესი განისაზღვრება აკადემიის წესდებით, რაც ასევე მნიშვნელოვანი ცვლილებაა“, - განაცხადა მომხსენებელმა.აკადემიის წევრ-კორესპონდენტები და აკადემიის სტიპენდიატები კანონით გათვალისწინებულ თანაბარ ანაზღაურებას იღებენ, რაც არის თვეში არანაკლებ 1000 ლარი.

სკოლა

1718136196

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია სკოლის მოსწავლეებისთვის - რა სიახლეები დააანონსა განათლების მინისტრის მოადგილემ

სკოლებში საბაზო საფეხურს ერთი წელი დაემატება - 10 კლასის ჩათვლით სწავლა სავალდებულო ხდება - აღნიშნულ კანონპროექტი პარლამენტის განათლების კომიტეტმა პირველი მოსმენით უკვე განიხილა და როგორც მომხსენებელმა, განათლების მინისტრის მოადგილემ, ნოდარ პაპუკაშვილმა განაცხადა, მოსწავლეებს დაწყებით, საბაზო და საშუალო საფეხურზე გამოცდების ჩაბარებაც მოუწევთ.„ეროვნული სასწავლო გეგმა ისე გადანაწილდება, რომ ბავშვის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა არ იყოს დატვირთული; რაციონალურად განაწილდება ის ცოდნის მიღება მოსწავლეებში, რაც აქამდე 9 წელში ხორციელდებოდა. დაემატება ის მნიშვნელოვანი სეგმენტები, რომლებიც საჭირო იქნება მისი უნარების განსავითარებლად. ეს ერთი დიდი რეფორმის ნაწილია... თუმცა აქვე ვიტყვი - მიდის მუშაობა, რომ დაწყებით და საბაზო საფეხურზე განმავითარებელი გამოცდები იქნება დადგენილი, ხოლო საატესტატო - საშუალო განათლების ზოგადი გამოცდა იქნება მე-12 კლასში“, - განაცხადა ნოდარ პაპუკაშვილმა.

საქართველოს ბანკისა და კომაროვის სკოლის STEM ოლიმპიადის გამარჯვებულები ცნობილია

1718101023

საქართველოს ბანკისა და კომაროვის სკოლის STEM ოლიმპიადის გამარჯვებულები ცნობილია

საქართველოს ბანკი ნიჭიერი და მიზანდასახული ახალგაზრდებისთვის განათლების შესაძლებლობების შექმნას განაგრძობს. სწორედ ამ მიზნით, ფინანსური ინსტიტუტი 40-ზე მეტ საგანმანათლებლო პროექტს ახორციელებს და უჭერს მხარს. მათ შორის ერთ-ერთი გამორჩეული ინიციატივა, მოსწავლეებში მომავლის პროფესიების პოპულარიზაციის მიზნით, კომაროვის სკოლასთან თანამშრომლობით განხორციელებული STEM ოლიმპიადაა.STEM ოლიმპიადაში საქართველოს მასშტაბით 200-მდე სკოლა, 1200-მდე მოსწავლე და 200-მდე მასწავლებელი ჩაერთო. პირველი, თეორიული ტურის შედეგად 10 საუკეთესო შედეგის მქონე გუნდი გამოვლინდა. ისინი 6 საათის განმავლობაში ინჟინერიის სავარჯიშოებსა და STEM პროექტებზე მუშაობდნენ, საკუთარი ნაშრომები კი კომპეტენტური ჟიურის წინაშე წარადგინეს. ჟიურის დაჯამებული ქულებით 3 საპრიზო ადგილის მფლობელი გამოვლინდა.პირველ ადგილზე ქართულ-ამერიკული სკოლა გავიდა, გუნდის მენტორი გოგა სუქნიძე იყო, წევრები კი - ვასილ გოგოლაძე, არჩილ ბერაია, ვახტანგ გოგია, თორნიკე გაბელია, ნიკოლოზ ყულოშვილი და ალექსანდრე ნაზღაიძე იყვნენ.მეორე ადგილზე თავისუფალი სკოლა გავიდა, ირაკლი ხუციშვილის მენტორობით.  მონაწილეები იყვნენ ნიკო ხარშილაძე, ანდრია მახარაძე, სანდრო ჩადუნელი, ლუკა დუდაური, სალომე ჯიბლაძე და რატი ტვილდიანი.მესამე ადგილი კი "მწიგნობართუხუცესმა" დაიკავა, ლალი ხატიაშვილის მენტორობით. გუნდის წევრები კი იყვნენ ანასტასია ჯანყარაშვილი, ნატა ბეჭვაია, სანდრო ვერულეიშვილი, დავით გილიგაშვილი, საბა ზარანდია და ბაქარ ბუხსიანიძე.პირველ ადგილზე გასულ გუნდს  ჟენევაში, CERN-ის (ბირთვული კვლევების ევროპული ორგანიზაცია) კვლევით ცენტრში საგანმანათლებლო საგზური გადაეცა. ამასთან, მათი სკოლის შენობაში მოეწყობა საგანმანათლებლო სივრცე STEM კუთხით. მეორე და მესამეადგილოსანი გუნდები კი საგანმანათლებლო პროცესებისთვის აუცილებელი ტექნიკით დაჯილდოვდნენ. ყველა ფინალისტ მონაწილეს კი გადაეცა სიმბოლური ჯილდოები და სერტიფიკატები.ამასთან, სკოლებისთვის გამარჯვების თანაბარი შესაძლებლობების შესაქმნელად, დამოუკიდებლად გაიმართა ოლიმპიადა ფიზიკა-მათემატიკურ სკოლებს შორის, რომელშიც აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის ქალაქ თბილისის N42 საჯარო სკოლამ გაიმარჯვა. გუნდის მენტორი ნიკოლოზ ლობჟანიძე იყო, წევრები კი - ბაგრატ დავითაშვილი, თემიკო მაჭავარიანი, რატი რატიანი, თორნიკე მემანიშვილი, ალექსანდრე თედიაშვილი და საბა მესხიშვილი.„STEM მეცნიერება ბაზარზე ყველაზე მოთხოვნად, მომავლის მიმართულებებს - მეცნიერებას, ტექნოლოგიას, ინჟინერიასა და მათემატიკას აერთიანებს. სწორედ ამიტომ, საქართველოს ბანკში მიზნად დავისახეთ, ხელი შევუწყოთ ახალგაზრდებს, მიიღონ ხარისხიანი განათლება და დაინტერესდნენ მომავლის პროფესიებით. ამისათვის, კომაროვის სკოლასთან თანამშრომლობით შევქმენით STEM სკოლის პროექტი, რომელსაც უკვე მეორე წელია ვახორციელებთ. პარალელურად, უფრო მეტი ახალგაზრდისთვის STEM მიმართულებაზე ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად საფუძველი ჩავუყარეთ STEM ოლიმპიადას, რომელშიც მონაწილეობა წელს 200-მდე სკოლამ მიიღო. ჩვენი ინიციატივებისადმი დაინტერესება კი მუდმივად იზრდება და ვიმედოვნებთ, მომავალში კიდევ უფრო მეტ მონაწილეს ვიხილავთ“, - აღნიშნავს ანა ლომთაძე, საქართველოს ბანკის კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულების (CSR) ხელმძღვანელი.ინფორმაციისთვის, STEM ოლიმპიადაში მონაწილეობის მიღება საქართველოში არსებულ ნებისმიერ სკოლას შეუძლია. პროექტის მიზანია, მოსწავლეებმა გამოავლინონ ცოდნა როგორც სკოლის ტრადიციულ საგნებში – ფიზიკაში, მათემატიკასა და ინფორმატიკაში, ასევე პრაქტიკული ინჟინრული ამოცანების ამოხსნაში. VII-XI კლასელი 6 მოსწავლისგან დაკომპლექტებულ გუნდებს სკოლის ერთ-ერთი მასწავლებლის სახით ჰყავთ მენტორი, რომელიც უზრუნველყოფს გუნდის ორგანიზებას, ცოდნის გაუმჯობესებასა, გამტკიცებას და პროექტში მიმდინარე აქტივობებში ჩართულობას. 

გიორგი ამილახვარმა კონფერენცია „საქართველოს უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია“ გახსნა

1718092709

გიორგი ამილახვარმა კონფერენცია „საქართველოს უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია“ გახსნა

საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა გიორგი ამილახვარმა სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საქართველოს მიერ ორგანიზებული კონფერენცია სახელწოდებით „საქართველოს უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია“ გახსნა.მინისტრმა დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართა და საქართველოში უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციის მნიშვნელობაზე, ამ მიმართულებით განხორციელებულ და დაგეგმილ პროექტებზე ისაუბრა.გიორგი ამილახვარმა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიურ დელეგაციას მრავალწლიანი ნაყოფიერი თანამშრომლობისთვის და არაერთი ერთობლივი საგანმანათლებლო პროექტის განხორციელებისთვის. მისი თქმით, სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტთან პარტნიორობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ის უდიდეს როლს ასრულებს საქართველოს უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციის საქმეში.სიტყვით გამოსვლისას მინისტრმა განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა 5 მილიონი დოლარის ღირებულების ერთობლივი საგანმანათლებლო პროექტის მიმდინარეობაზე, რომელიც განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ინიციატივითა და მხარდაჭერით,  2023 წელს დადებული მემორანდუმის საფუძველზე, 4 წლით გაგრძელდა. პროექტის ფარგლებში  SDSU Georgia-მ 90-მდე სტუდენტი მიიღო სამ ინგლისურენოვან საბაკალავრო პროგრამაზე: კომპიუტერული მეცნიერება, კომპიუტერული ინჟინერია და სამოქალაქო ინჟინერია.აღნიშნული პროგრამები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან პარტნიორობით ხორციელდება.კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მოადგილე ნოდარ პაპუკაშვილმა, სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროვოსტმა და პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა უილიამ ტონგმა, სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვიცე-პრეზიდენტმა კვლევისა და ინოვაციის საკითხებში ჰალა მადანატმა, სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა სკოლის დეკანმა ჯეფრი რობერტსმა, თბილისის სახელმწიფო, ილიას სახელმწიფო და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტების რექტორებმა და აკადემიური სფეროს წარმომადგენლებმა.

სკოლა

1717842384

როდის დასრულდება სასწავლო წელი სკოლებსა და ბაღებში?

2023-2024 სასწავლო წელი სკოლებში ოფიციალურად 15 ივნისს მთავრდება. თუ აღნიშნული თარიღები უქმე დღეს დაემთხვევა, მაშინ სწავლა წინა სამუშაო დღეს დასრულდება. 2024 წელს 15 ივნისი შაბათ დღეს ემთხვევა, შესაბამისად, სასწავლო წელი 14 ივნისს დასრულდება. საბავშვო ბაღებში ოფიციალურად სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესი 30 ივნისს მთავრდება. თუმცა, რაკი წელს 30 ივნისი კვირა დღეს ემთხვევა, პროცესი 28 ივნისს დასრულდება.

საქართველოს ბანკის 160-ზე მეტი სტიპენდიატი 15 პარტნიორ უნივერსიტეტში

1717743265

საქართველოს ბანკის 160-ზე მეტი სტიპენდიატი 15 პარტნიორ უნივერსიტეტში

საქართველოს ბანკი ახალგაზრდებისთვის განვითარების შესაძლებლობების შექმნას და ხარისხიან განათლებაზე ხელმისაწვდომობის ზრდის მიზნით ინიციატივების განხორციელებას აქტიურ რეჟიმში განაგრძობს.ამისათვის, უკვე რამდენიმე თვეა საქართველოს ბანკი სტიპენდიების პროგრამას ახორციელებს. ინიციატივის ფარგლებში 15 პარტნიორ უნივერსიტეტში უკვე გამოვლინდა 160-ზე მეტი სტიპენდიატი, რომლებმაც სწავლის სრული და ნაწილობრივი დაფინანსება მიიღეს. პროექტი გრძელდება და პროგრამის გამარჯვებულთა რაოდენობა მუდმივად იზრდება.სასტიპენდიო პროგრამაში სტიპენდიატების გამოსავლენად პარტნიორი უნივერსიტეტები კრიტერიუმებსა და პრიორიტეტულ მიმართულებებს ინდივიდუალურად ადგენენ. შემდეგ კი გამორჩეული აკადემიური მოსწრებისა და შედეგების მქონე სტუდენტები გასაუბრებას გადიან ჟიურის წევრებთან.სტიპენდიის მიღება შეუძლია ბაკალავრის საფეხურის სტუდენტებს, უნივერსიტეტში ჩაბარებისთანავე. ამისათვის, საჭიროა, კანდიდატი იყოს პარტნიორი უნივერსიტეტის სტუდენტი. პირველკურსელები სტიპენდიას მიიღებენ ეროვნული გამოცდების ქულების ან უნივერსიტეტის მიერ შერჩეული კრიტერიუმების შესაბამისად. მეორე, მესამე და მეოთხე კურსელებს კი მაღალი აკადემიური მოსწრება უნდა ჰქონდეთ.შერჩევის კრიტერიუმებისა და პარტნიორი უნივერსიტეტების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ვებგვერდზე.ინფორმაციისთვის, საქართველოს ბანკის კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულება 40-ზე მეტ საგანმანათლებლო პროექტს ახორციელებს და უჭერს მხარს. მათ შორის არის Fulbright-ისა და ჩივნინგის სასტიპენდიო პროგრამები. რომლის ფარგლებშიც, საქართველოს ბანკი აშშ-ს საელჩოსა და დიდი ბრიტანეთის საელჩოსთან თანამშრომლობით, შესაძლებლობას აძლევს სამაგისტრო საფეხურის სტუდენტებსა და ახალგაზრდა პროფესიონალებს მიიღონ სწავლისა და ცხოვრების ხარჯების 100%-იანი დაფინანსება აშშ-ს და დიდი ბრიტანეთის წამყვან უნივერსიტეტებში სასწავლებლად. Fulbright-ის პროგრამის ფარგლებში უკვე გამოვლინდა საქართველოს ბანკის 12 სტიპენდიატი, Chevening-ის პროგრამის ფარგლებში კი 27-მა სტუდენტმა ისწავლა დიდი ბრიტანეთის წამყვან უნივერსიტეტებში საქართველოს ბანკის დაფინანსებით. ამასთან, საქართველოს ბანკი Miami Ad School Europe-თან თანამშრომლობით ახორციელებს ნიკა გუჯეჯიანის სახელობის სასტიპენდიო პროგრამას, რომლის ფარგლებშიც კრეატიული ინდუსტრიით დაინტერესებულ ახალგაზრდებს აძლევს შესაძლებლობას, ისწავლონ გერმანიაში, Miami Ad School Europe-ში 100%-იანი დაფინანსებით ორწლიან პორტფოლიო პროგრამაზე. ნიკა გუჯეჯიანის სტიპენდიის ფარგლებში უკვე გამოვლინდა ოთხი სტიპენდიატი.საქართველოს ბანკის მიერ კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულებით განხორციელებული პროექტების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ ვებგვერდს - csr.bog.ge. 

 გელა გელაძის ხელმძღვანელობით 2024 წლის გამოცდების საორგანიზაციო ჯგუფის სხდომა გაიმართა

1717666670

გელა გელაძის ხელმძღვანელობით 2024 წლის გამოცდების საორგანიზაციო ჯგუფის სხდომა გაიმართა

საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მოადგილის გელა გელაძის ხელმძღვანელობით, 2024 წლის გამოცდების მზადებასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვის მიზნით, საორგანიზაციო ჯგუფის სხდომა გაიმართა.შეხვედრის ფარგლებში ჯგუფის წევრებმა იმ სამოქმედო გეგმასა და კონკრეტულ ამოცანებზე იმსჯელეს, რომლებიც უნდა შეასრულოს გამოცდების ლოგისტიკურ ნაწილში ჩართულმა თითოეულმა უწყებამ. საუბარი შეეხო სასწრაფო და სახანძრო დახმარების უზრუნველყოფის, ტრანსპორტირებისა და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს.აღსანიშნავია, რომ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში აქტიურად მიმდინარეობს წინასაგამოცდო სამზადისი – დაწყებულია საგამოცდო ცენტრების მიხედვით აპლიკანტთა განაწილებისა და გამოცდებისათვის საჭირო მასალების უზრუნველყოფის პროცესი.დასრულებულია მეთვალყურეების, თბილისის საგამოცდო ცენტრების კურატორებისა და თანაშემწეების შესარჩევი ტესტირება. უახლოეს მომავალში, კი ტესტირების გზით რეგიონების ცენტრების კურატორები და თანაშემწეები შეირჩევიან. პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს სპეციალური კომისიის მიერ, ექსპერტებთან და ცენტრის შესაბამის სამსახურთან ერთად, სპეციალურ პირობებთან დაკავშირებით შემოსული განცხადებების განხილვა.საგამოცდო ცენტრები წელსაც იფუნქციონირებს 12 ქალაქში: თბილისში, რუსთავში, თელავში, გორში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთში, ოზურგეთში, ბათუმში, ახალციხეში, ხულოსა და ამბროლაურში.ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის, სტუდენტთა საგრანტო კონკურსისათვის, საერთო სამაგისტრო გამოცდისათვის, ასევე მასწავლებლის გამოცდისათვის ჯამში 80 000-მდე მსურველია დარეგისტრირებული.2024 წელს საგამოცდო პროცესი ერთიანი ეროვნული გამოცდებით 3 ივლისს დაიწყება, საგნისა და სპეციალური მასწავლებლის გამოცდაზე დარეგისტრირებულები კი პროცესში  5 ივლისიდან ჩაერთვებიან. 5 ივლისს ჩატარდება სტუდენტთა საგრანტო კონკურსიც, ხოლო მაგისტრანტობის კანდიდატები საერთო სამაგისტრო გამოცდას  17-18 ივლისს  ჩააბარებენ.შეგახსენებთ, რომ გამოცდების მაღალ დონეზე უზრუნველყოფის მიზნით, საორგანიზაციო ჯგუფი ყოველ წელს იქმნება. ჯგუფი დაკომპლექტებულია წარმომადგენლებით შემდეგი უწყებებიდან: საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია, საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის  სამინისტრო, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის დეპარტამენტი, სსიპ მანდატურის სამსახური, სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა, სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო, სს „თელასი“, სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“, შპს მაგთიკომი და შპს სქაიტელი.

კომაროვის

1717663920

კომაროვის სკოლის კურსდამთავრებულები ნია დვალიძე და სანდრო კაპატაძე სწავლას ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის აბუ-დაბის კამპუსში (NYUAD) სრული დაფინანსებით გააგრძელებენ

კომაროვის სკოლის 2024 წლის კურსდამთავრებული ნია დვალიძე და 2023 წლის კურსდამთავრებული სანდრო კაპატაძე სწავლას ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის აბუ-დაბის კამპუსში (NYUAD) სრული დაფინანსებით გააგრძელებენ.ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის აბუ-დაბის კამპუსში სწავლის გადასახადი 350 000$-მდე აღწევს.კურსდამთავრებულების წარმატების შესახებ სასიხარულო ინფორმაციას კომაროვის სკოლა ოფიციალურ ფეისბუკგვერდზე უზიარებს საზოგადოებას.„ნიამ და სანდრომ კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულება აირჩიეს.New York University(NYU) გამოირჩევა საერთაშორისო განათლების მაღალი ხარისხითა და გამოცდილებით. NYU-ს აქვს სამი ძირითადი კამპუსი ნიუ-იორკში, აბუ-დაბისა და შანხაიში. ასევე, მცირე გაცვლითი კამპუსები ყველა კონტინენტზე.აბუ-დაბის კამპუსში 120-ზე მეტი განსხვავებული ეროვნების სტუდენტი სწავლობს.სტუდენტებს ასევე ეძლევათ საშუალება ორი სემესტრი უნივერსიტეტის სხვა კამპუსებში გაატარონ.NYUAD-ში სწავლის გადასახადი 350 000$-მდე აღწევს.ნია და სანდრო NYUAD-ში ჩარიცხული მე-7 და მე-8 კომაროველები არიან“