შრომის პროდუქტიულობის წლიური გაუმჯობესებით საქართველო მსოფლიოს საუკეთესო ხუთეულშია, საშუალოვადიანი, 4-წლიანი გაუმჯობესებით კი მსოფლიოში მეორე ადგილზეა

შრომის პროდუქტიულობა

მსოფლიო ბანკმა შრომის პროდუქტიულობის გლობალური მონაცემები განაახლა.

შრომის პროდუქტიულობა იზომება, როგორც ერთ დასაქმებულ ადამიანზე მსყიდვეულნარიანი მთლიანი შიდა პროდუქტის დონე მუდმივ ფასებში. მსოფლიო ბანკის შეფასებით, საქართველოში ამ მაჩვენებელმა 2023 წელს 51 ათას 152 საერთაშორისო დოლარს გადააჭარბა, წლიურმა ზრდამ კი 6,8% შეადგინა, რაც გამორჩეული მაჩვენებელია. ზრდის ამ ტემპით, საქართველო მსოფლიოს საუკეთესო ხუთეულშია. ხუთეულში საქართველოსთან ერთად არის გაიანა, კოსტა-რიკა, სომხეთი და ჩინეთი.

კიდევ უფრო თვალსაჩინოა საქართველოს ზრდის ტემპი პანდემიამდელ პერიოდთან შედარებით. ირკვევა, რომ 2019 წლის შემდეგ 4-წლიან საშუალოვადიან პერიოდში საქართველოში შრომის პროდუქტიულობა 24%-ით გაუმჯობესდა და ამ პროგრესით მსოფლიოში გაიანას შემდეგ მეორე ადგილზეა, მსოფლიოს აღმოსავლეთ ნახევარსფეროში კი უპირობო ლიდერია.

მსოფლიოს ბანკის მერ წარმოდგენილი განმარტებით, „შრომის პროდუქტიულობა გამოიყენება ქვეყნის ეკონომიკური შესაძლებლობების შესაფასებლად, შექმნას და შეინარჩუნოს ღირსეული დასაქმების შესაძლებლობები სამართლიანი და შესაფერისი ანაზღაურებით. ინვესტიციების, ვაჭრობის, ტექნოლოგიური პროგრესის ან სამუშაო ორგანიზაციის ცვლილებების შედეგად მიღებულმა პროდუქტიულობამ შეიძლება გაზარდოს სოციალური დაცვა და შეამციროს სიღარიბე, რაც თავის მხრივ ამცირებს დაუცველ დასაქმებასა და სამუშაო სიღარიბეს“.

„მშპ ერთ დასაქმებულ ადამიანზე არის საკვანძო ზომა იმის მონიტორინგისთვის, მიდის თუ არა ქვეყანა მდგრადი განვითარების იმ მიზნის მისაღწევად, რომელსაც ეწოდება „მდგრადი, ინკლუზიური და მდგრადი ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა, სრული და პროდუქტიული დასაქმება და ღირსეული მუშაობა ყველასთვის [SDG ინდიკატორი 8.2.1]“.