ყველაფერი ბუღალტერიისა და მისი მნიშვნელობის შესახებ

ბუღალტერია

ბუღალტერია და მისი მნიშვნელობა

ბუღალტერია არის სისტემატური პროცესი, რომელიც მოიცავს ორგანიზაციის ფინანსური ოპერაციებისა და ინფორმაციის

·რეგისტრაციას;

·ანალიზს;

·განზოგადებას;

·ინტერპრეტაციას.

ბუღალტერია მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ბიზნეს სამყაროში და მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებზე, მათ შორის

·ბიზნესის მფლობელებზე,

·ინვესტორებზე,

·კრედიტორებზე,

·სამთავრობო უწყებებზე,

·თანამშრომლებზე

·ფართო საზოგადოებაზე.

სინამდვილეში, ბუღალტრული სერვისები ემსახურება ბიზნესის ენას, რაც ორგანიზაციებს საშუალებას აძლევს აცნობონ დაინტერესებულ მხარეებს მათი ფინანსური საქმიანობისა და პოზიციის შესახებ. მისი მნიშვნელობა გაცილებით მეტია ვიდრე უბრალოდ ბუღალტერია და ფინანსური ანგარიშგება. ის პირდაპირ გავლენას ახდენს სტრატეგიულ დაგეგმვაზე, გადაწყვეტილების მიღებაზე და ბიზნესის საერთო წარმატებაზე.

ბუღალტრული სერვისები და რისკები მისი არარსებობის შემთხვევაში
კომპანია, რომელსაც არ გააჩნია სათანადო ბუღალტრული სერვისები, რიგი მნიშვნელოვანი რისკების წინაშე დგას, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს მის ფინანსურ მდგომარეობაზე, საოპერაციო საქმიანობაზე და საერთო სიცოცხლისუნარიანობაზე. ზოგიერთი ასეთი რისკი მოიცავს:

1. არასათანადო ბუღალტერია და მისი მენეჯმენტი

2. არასწორი ბუღალტერია და ანგარიშგება - ბუღალტერია მნიშვნელოვანია ხოლო მისი აღრიცხვის არასწორმა პრაქტიკამ შეიძლება გამოიწვიოს არასწორი ან არასრული ფინანსური ანგარიშგება. ამან შეიძლება დამახინჯოს კომპანიის ფინანსური საქმიანობა და პოზიცია, რაც გამოიწვევს მენეჯმენტის, ინვესტორებისა და კრედიტორების მცდარ გადაწყვეტილებებს.

3. კანონმდებლობასთან და რეგულაციებთან შესაბამისობის პრობლემები

4. ინვესტორის ნდობის ნაკლებობა

5. ცუდი გადაწყვეტილების მიღება: საიმედო ფინანსური მონაცემების გარეშე, მენეჯმენტმა შეიძლება მიიღოს ცუდად ინფორმირებული გადაწყვეტილებები რესურსების განაწილების, საინვესტიციო შესაძლებლობებისა და საოპერაციო სტრატეგიების შესახებ. ამან შეიძლება გამოიწვიოს შესაძლებლობების ხელიდან გაშვება ან მცდარი ინიციატივები.

6. ფულადი ნაკადების პრობლემები

7. თაღლითობა და გაფლანგვა

8. დაფინანსების მოპოვების სირთულეები

9. საოპერაციო არაეფექტურობა

ასე რომ, სათანადო ბუღალტრული სერვისები აუცილებელია გამჭვირვალობის შესანარჩუნებლად, ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მისაღებად, მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად და ფინანსური რესურსების ეფექტურად მართვისთვის. ბუღალტრული სერვისები გრძელვადიანი წარმატების გასაღებია, ხოლო მათი უგულებელყოფა იწვევს რისკებს, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიონ გრძელვადიანი უარყოფითი შედეგები.

ენთების ბუღალტრული სერვისები 
·საგადასახოდო დეკლარაციების ჩაბარება;

·ინფორმაციის ბუღალტრულ პროგრამაში გატარება;

·ყოველთვიური რეპორტინგი;

·კონსულტაცია ბუღალტრულ და საგადასახადო საქმიანობაში;

·პირველადი დოკუმენტების შექმნა;

·დოკუმენტების ელექტრონული ბაზის შექმნა;

·ძველი პერიოდების აღრიცხვის გასწორება.

 

რატომ ენთების ბუღალტრული სერვისები


1. ბუღალტერია და მისი სისწორის სამ დონიანი კონტროლი

2. დოკუმენტაციის ელექტრონული არქივი

3. უმსხვილეს საერთაშორისო აუდიტორულ კომპანიებში მუშაობის სამუსაო გამოცდილება

4. ახალგაზრდა, გამოცდილი და ენერგიული გუნდი

5. ბუღალტერია და მისი ვირტუალური კაბინეტი, რეპორტინგის ქლაუდ სისტემა

დაიხმარეთ https://ants.ge/  -ის ბუღალტრული სერვისები და დაიზღვიეთ თავი რისკებისგან.