შავი ზღვის წყლის ხარისხზე ინფორმაცია გავრცელდა

შავი ზღვა

შავი ზღვის წყლის ხარისხი ნორმის ფარგლებშია - მორიგი მონიტორინგის შედეგებს გარემოს ეროვნული სააგენტო აქვეყნებს.

შემოწმება ითვალისწინებს წყალში ჰიდრო ბიოლოგიური და ქიმიური პარამეტრების, მათ შორის, მძიმე მეტალების განსაზღვრას.

შავი ზღვის წყლის ხარისხის მონიტორინგი ყოველთვიურად, 12 წერტილში ტარდება.