შეამოწმე, როგორ გახსოვს ნაკლებად ცნობილი ანდაზები - ქვიზი

ანდაზები (ქვიზი)