ანი პაპავა

1715802334

„ძალიან დასანანია ასეთი ახალგაზრდა ცივი მიწისთვის...“ - გარდაცვლილ გოგონას, რომელსაც 5 დღე ეძებდნენ, გლოვობენ

ჩხოროწყუში გაუჩინარებული ახალგაზრდა ქალი გარდაცვლილი იპოვეს. ინფორმაციას ამის შესახებ ანი პაპავას ოჯახის ახლობლები ავრცელებენ.„არ მჯერა და არც მინდა დავიჯერო, პატარობიდანვე მომღიმარი მახსოვხარ და სულ ასეთი დამამახსოვრდები, ცქრიალა, პაწაწინა, ულამაზესი გოგო... ნათელში იყავი ჩემო ლამაზო... გული ორად გამეყო, როგორ ბოლომდე მჯეროდა, რომ ყველაფერი სხვანაირად წავიდოდა...“„რა უსამართლოა ეს ცხოვრება, ძალიან დასანანია ასეთი ახალგაზრდა ცივი მიწისთვის...“ - წერენ სოციალურ ქსელში.

წილოსანი

1715784384

ნინო წილოსანი: ერთ-ერთი საჯარო პირი ითხოვს ჩემი სახლის მისამართს, რომ მომივარდეს და ჩემი შვილი ჰყავდეს ტერორში

ნინო წილოსანი: ერთ-ერთი საჯარო პირი ითხოვს ჩემი სახლის მისამართს, რომ მომივარდეს და ჩემი შვილი ჰყავდეს ტერორში პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა ნინო წილოსანი მისი და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლების წინააღმდეგ მიმდინარე მიზანმიმართულ კამპანიაზე საუბრობს და ამბობს, რომ ოჯახის წევრები, მათ შორის შვილები მუდმივი ტერორის ქვეშ იმყოფებიან.წილოსანი ამ ფაქტს ფაშიზმის გამოვლინებას უწოდებს. „ერთ-ერთი საჯარო პირი ითხოვს ჩემი სახლის მისამართს, რომ მომივარდეს და ჩემი შვილი ჰყავდეს ტერორში. მარტო ჩემ შვილზე არ არის საუბარი. ჩვენი [ხელისუფლების წარმომადგენლების] შვილები მუდმივ ტერორში ჰყავთ, წარმოუდგენელ ფაშიზმს ახორციელებენ, აბულინგებენ, სკოლებში მიმდინარეობს ეს ყველაფერი.პოლიციელებსა და მათი ოჯახის წევრებს აბულინგებენ. ამის საპირწონედ მოტანილია ის, თითქოს მათ [გამჭვირვალობის კანონის მოწინააღმდეგე ცნობად სახეებს] ვინმე ურეკავთ. საერთოდ არ მაქვს სურვილი, ვინმეს დავურეკო. ცხოვრებაში არ დამირეკავს ვინმესთვის და დამიშინებია.ვერცერთ კონკრეტულ ფაქტს ვერ დადებენ, რომ ჩვენ, რომელიმემ წავახალისეთ, ან ვიყავით აგრესიის წინაპირობა“, - აღნიშნა წილოსანმა.

ჰოროსკოპი

1714418488

30 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

ვერ­ძიიგ­რძნობთ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი ენერ­გი­ი­სა და თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლო­ბის მო­ზღვა­ვე­ბას, რაც სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ცემთ გაბრ­წყინ­დეთ ნე­ბის­მი­ერ საქ­მე­ში. ფო­კუ­სი­რე­ბა მო­ახ­დი­ნეთ პრო­ექ­ტებ­ზე, რომ­ლე­ბიც მო­გი­ტანთ წარ­მა­ტე­ბას. კარ­გი დღეა ახ­ლის და­სა­წყე­ბად და რის­კე­ბის­თვის. და­ა­ბა­ლან­სეთ თქვე­ნი თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლო­ბა დიპ­ლო­მა­ტი­ას­თან, რათა შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ ჰარ­მო­ნი­უ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა ადა­მი­ა­ნებ­თან.კურო ეს დღე ხელ­საყ­რე­ლია თქვენს ემო­ცი­ურ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ზე ზრუნ­ვის­თვის. გარ­კვე­უ­ლი დრო და­უთ­მეთ სა­კუ­თარ თავ­ზე ზრუნ­ვას. გარ­კვე­უ­ლი დრო და­უთ­მეთ მარ­ტო­ო­ბას, რათა გა­ნიტ­ვირ­თოთ. იფიქ­რეთ თქვენს მიზ­ნებ­ზე და გა­ა­კე­თეთ ყვე­ლა სა­ჭი­რო კო­რექ­ტი­რე­ბა.ტყუპიკო­მუ­ნი­კა­ცია პრი­ო­რი­ტე­ტია. ჩა­ერ­თეთ მნიშ­ვნე­ლო­ვან სა­უბ­რებ­ში და გა­უ­ზი­ა­რეთ თქვე­ნი იდე­ე­ბი სხვებს. გა­მო­ი­ყე­ნეთ თქვე­ნი ბუ­ნებ­რი­ვი ხიბ­ლი და გო­ნი­ე­რე­ბა ადა­მი­ა­ნებ­თან და­სა­კავ­ში­რებ­ლად. იპო­ვეთ ბა­ლან­სი კო­მუ­ნი­კა­ცი­ა­სა და პი­რა­დი სა­კი­თხე­ბის დროს. დარ­ჩით თქვე­ნი პრინ­ცი­პე­ბი­სა და შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბის ერ­თგუ­ლი.კირჩხი­ბი30 აპ­რილს პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლია ფი­ნან­სე­ბი და პრაქ­ტი­კუ­ლი სა­კი­თხე­ბი. მო­ძებ­ნეთ გზე­ბი თქვე­ნი მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი კე­თილ­დღე­ო­ბის გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სებ­ლად. კარ­გი დღეა გრძელ­ვა­დი­ა­ნი მიზ­ნე­ბის და­სა­სა­ხად და მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის მი­სა­ღე­ბად. არ შე­გე­შინ­დეთ და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლი, სან­დო ადა­მი­ა­ნის­გან რჩე­ვის მი­ღე­ბა.ლომიგა­ა­კე­თეთ ის, რაც სი­ხა­რულს მო­გა­ნი­ჭებთ და ძა­ლე­ბის აღ­დგე­ნა­ში გეხ­მა­რე­ბათ. იფიქ­რეთ თქვენს პი­რად მიზ­ნებ­ზე და გან­სა­ზღვრეთ სფე­რო­ე­ბი, სა­დაც შე­გიძ­ლი­ათ გა­ი­ზარ­დოთ. ზო­გი­ერ­თი გა­და­წყვეტთ და­რე­გის­ტრირ­დეს სას­წავ­ლო კურ­სებ­ზე. ეს ასე­ვე კარ­გი დღეა მიმ­დი­ნა­რე, რუ­ტი­ნუ­ლი და სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო სა­მუ­შა­ო­ე­ბის­თვის.ქალ­წუ­ლიურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი ამ დღეს ყუ­რა­დღე­ბის ცენ­ტრშია. იყა­ვით უფრო თა­ნამ­გრძნო­ბი, გა­არ­კვი­ეთ თქვე­ნი საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბი და სურ­ვი­ლე­ბი. გა­მო­ხა­ტეთ თქვე­ნი გრძნო­ბე­ბი ღიად და გულ­წრფე­ლად, ეს ხელს უწყობს ჰარ­მო­ნი­ა­სა და ურ­თი­ერ­თგა­გე­ბას. მაგ­რამ ამავდრო­უ­ლად სა­კუ­თარ თავ­ზე ზრუნ­ვაც სა­ჭი­როა. რო­მან­ტი­კუ­ლი პა­ე­მა­ნი კარ­გად ჩა­ივ­ლის.სას­წო­რიმო­ა­წყვეთ თქვე­ნი სა­მუ­შაო ად­გი­ლი და და­ი­სა­ხეთ მკა­ფიო მიზ­ნე­ბი მაქ­სი­მა­ლუ­რი შე­დე­გის მი­საღ­წე­ვად. გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ პერ­ფექ­ცი­ო­ნიზ­მი, რად­გან მას შე­უძ­ლია ხელი შე­უ­შა­ლოს პროგ­რესს. იპო­ვეთ ბა­ლან­სი სა­მუ­შა­ო­სა და გარ­თო­ბას შო­რის, რათა შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ ჯან­მრთე­ლო­ბა.მო­რი­ე­ლიდღე ხელ­საყ­რე­ლია თქვე­ნი ნი­ჭის გა­მო­სავ­ლე­ნად და იმ საქ­მი­ა­ნო­ბის­თვის, რო­მე­ლიც კმა­ყო­ფი­ლე­ბას მო­გი­ტანთ. დღე ხელ­საყ­რე­ლია ნა­თე­სა­ვებ­თან, მე­ზობ­ლებ­თან და მე­გობ­რებ­თან კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის­თვის. ასე­ვე წარ­მა­ტე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა მოგ­ზა­უ­რო­ბა, ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი საქ­მი­ა­ნო­ბა, ქა­ღალ­დებ­თან და დო­კუ­მენ­ტებ­თან მუ­შა­ო­ბა.მშვილ­დო­სა­ნიამ დღეს პრი­ო­რი­ტე­ტია სახ­ლი და ოჯა­ხი. ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ ახ­ლობ­ლე­ბის სა­ჭი­რო­ე­ბებს და მო­ძებ­ნეთ გზე­ბი თქვე­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გა­სამ­ყა­რებ­ლად. ერ­თობ­ლი­ვი აქ­ტი­ვო­ბე­ბი ხელ­საყ­რე­ლია, სი­ხა­რუ­ლი მო­აქვს და სახ­ლში ატ­მოს­ფე­როს უფრო კომ­ფორ­ტულს ხდის. შექ­მე­ნით ჰარ­მო­ნი­უ­ლი ბა­ლან­სი თქვენს პი­რად და პრო­ფე­სი­ულ ცხოვ­რე­ბას შო­რის.თხის რქადღეს მთა­ვა­რია კო­მუ­ნი­კა­ცია. თქვე­ნი და­მა­ჯე­რებ­ლო­ბა გა­იზ­რდე­ბა, რაც სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ცემთ ეფექ­ტუ­რად გა­ავ­რცე­ლოთ თქვე­ნი იდე­ე­ბი და მო­საზ­რე­ბე­ბი. გა­მო­ხა­ტეთ სა­კუ­თა­რი თავი და­მა­ჯე­რებ­ლად და მი­ი­ღეთ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა სა­უბ­რებ­ში. მო­ძებ­ნეთ შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი პი­როვ­ნუ­ლი ზრდის­თვის და გა­ა­ფარ­თო­ვეთ თქვე­ნი ცოდ­ნა. საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებ­თან კონ­ფი­დენ­ცი­ა­ლუ­რი სა­უ­ბა­რი კარ­გად ჩა­ივ­ლის.მერ­წყუ­ლი30 აპ­რილს თქვე­ნი ყუ­რა­დღე­ბა ფი­ნან­სურ სა­კი­თხებ­ზე იქ­ნე­ბა ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი. მო­ძებ­ნეთ თქვე­ნი შე­მო­სავ­ლის გაზ­რდის შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი, შე­ის­წავ­ლეთ შე­მო­სავ­ლის ალ­ტერ­ნა­ტი­უ­ლი წყა­რო­ე­ბი. მო­ე­რი­დეთ იმ­პულ­სურ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებს და მი­ი­ღეთ რჩე­ვა სან­დო ადა­მი­ა­ნე­ბის­გან. ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ ხარ­ჯებს და დღეს იყი­დეთ მხო­ლოდ აუ­ცი­ლე­ბე­ლი ნივ­თე­ბი.თევ­ზე­ბიბევ­რი ენერ­გია გექ­ნე­ბათ, ამი­ტომ გა­ა­ტა­რეთ ეს დღე მაქ­სი­მა­ლუ­რად აქ­ტი­უ­რად. თა­ნამ­შრომ­ლო­ბი­თი მუ­შა­ო­ბა ამ დღეს უფრო პრო­დუქ­ტი­უ­ლია, ვიდ­რე და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი მუ­შა­ო­ბა. კარ­გია სო­ცი­ა­ლურ ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ზე დას­წრე­ბა და ადრე და­გეგ­მი­ლის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა. მე­გობ­რე­ბი გა­გა­ხა­რებთ თქვენ­თან ყოფ­ნით და სა­სი­ა­მოვ­ნო კო­მუ­ნი­კა­ცი­ით.

ვალუტის კურსი

1711574411

ვალუტის კურსი შეიცვალა - რამდენად იყიდით დოლარს და ევროს

ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად 1 აშშ დოლარის ღირებულება 2.7084 ლარი გახდა. კურსი, რომელიც დღეს მოქმედებდა, 2.7055 ლარი იყო. შესაბამისად, დოლარის ცვლილებამ ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებაში 0.0029 ლარი შეადგინა.რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 2.9337 ლარია. მაშინ, როცა დღეს მოქმედი კურსი 2.9374 ლარს შეადგენდა. შესაბამისად, ევროს ცვლილებამ 0.0037 ლარი შეადგინა.

კვარა

1711571717

კვარაცხელიას და შენგელიას ტრამვები აქვთ - როგორია ფეხბურთელების ჯანმრთელობის მდგომარეობა

26 მარტს საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ისტორია დაწერა. ევრო 2024-ის საკვალიფიკაციო ეტაპის ფინალურ შეხვედრაში ჩვენმა გუნდმა საბერძნეთის დამარცხება მოახერხა. შეხვედრის ბოლოს ტრავმა ჩვენი ნაკრების ორმა ფეხბურთელმა მიიღო, კერძოდ ხვიჩა კვარაცხელიამ და ლევან შენგელიამ.LaGazzetta.ge ეროვნული ნაკრების მთავარ ექიმს დათო ხარაბაძეს დაუკავშირდა, რომელმაც ფეხბურთელების ტრავმებზე კომენტარი გააკეთა:„კვარაცხელიას აღენიშნება ბარძაყის გრძელი მომზიდველი კუნთის დაჭიმულობა და კრამპები (კუნთების მტკივნეული კრუნჩხვა) ორივე კანჭის კუნთებზე. ფეხბურთელი თავს კარგად გრძნობს და ვარჯიშს სრული დატვირთვით რამდენიმე დღეში შეძლებს“.„რაც შეეხება ლევან შენგელიას, ლევანს უკანასკნელი გამოკვლევებით აღენიშნება დიდი წვივის მედიალური გოჯის მწვერვალის მოტეხილობა.გამოსაჯანმრთელებლად დასჭირდება 4-6 კვირა.“

vaxtang gomelauri

1710952511

ვახტანგ გომელაური: თამაზ გინტურის მკვლელობის საქმეზე ვმუშაობთ, უმძიმესი შემთხვევა იყო

შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა პარლამენტში წლიური ანგარიშით წარდგენის შემდეგ მედიასთან კომენტარი გააკეთა. ვახტანგ გომელაურმა პარლამენტში განხილული საკითხები შეაჯამა. მათ შორის ყურადღება გაამახვილა თამაზ გინტურის მკვლელობის ფაქტზე და აღნიშნა, რომ მომხდარის გამოძიებაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო მუშაობს, თუმცა არის სირთულე, იმ ვითარების გათვალისწინებით, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ვერ ხერხდება საგამოძიებო ღონისძიებების განხორციელება."საოკუპაციო ხაზთან პრობლემები, რა თქმა უნდა, არის, ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ ჩვენი მოქალაქეები მაქსიმალურად იყვნენ დაცულები, იყო საუბარი გამოძიებაზე, თამაზ გინტურის მკვლელობის საქმეზე, უმძიმესი შემთხვევა იყო ნამდვილად, ამაზე ვმუშაობთ, რთულია, მე ავხსენი კიდევაც, რომ ჩვენ არ გვაქვს იმის საშუალება, რომ ექსპერტიზა ჩავატაროთ, დავკითხოთ ხალხი, მონაწილე ადამიანები, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი კონტროლი ვერ ვრცელდება, სადაც ოკუპანტები არიან და საიდანაც მოხდა ამ ადამიანის დაკავება და შემდეგ, ასეთი სასტიკი მკვლელობა", - განაცხადა ვახტანგ გომელაურმა.

ვალუტის კურსი

1709760487

ვალუტის კურსი შეიცვალა - რამდენად იყიდით დოლარს და ევროს

ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად 1 აშშ დოლარის ღირებულება 2.6581 ლარი გახდა. კურსი, რომელიც დღეს მოქმედებდა, 2.6586 ლარი იყო. შესაბამისად, დოლარის ცვლილებამ ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებაში 0.0005 ლარი შეადგინა.რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 2.8904 ლარია. მაშინ, როცა დღეს მოქმედი კურსი 2.8851 ლარს შეადგენდა. შესაბამისად, ევროს ცვლილებამ 0.0053 ლარი შეადგინა.

200

1709149340

VIDEO: ქართული ოჯახი, რომელიც „ლაქშერულ“ ცხოვრებაში თვეში 200 ათას დოლარს ხარჯავს

საქართველოში, ცნობილი ვლოგერი ჯორდანი იმყოფებოდა. მის ვიდეოში ერთ-ერთი ქართველი მილიონერი ოჯახი აღმოჩნდა. ქალის თქმით, იგი „ლაქშერულ“ ცხოვრებაში თვეში 200 ათას დოლარს ხარჯავს.  @jordan.hisham #jordanhisham #jordan #realestate #dubairealestate #property #thepalm #investment #dubai #uae #apartmenttour #streetinterview #tbilisi #batumi #georgia ♬ original sound - Jordan Hisham  ასევე დაგაინტერესებთ:რას ჰყვება კაცი, რომელმაც მოკლული ქეთი ჯავახიშვილი იპოვადაკავებულია მამაკაცი, რომელიც აიძულებდა ცოლს, სვინგერთა კლუბში ევლოთემქაზე, ერთ-ერთი საცხოვრებელ კორპუსში ცეცხლში გაჩნდა

ვირუსი

1707767110

ახალი ვირუსით ადამიანის პირველი სიკვდილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაფიქსირდა

ხანდაზმული ამერიკელი მამაკაცი გარდაიცვალა ალასკაპოქსის ვირუსით (AKPV), რომელიც 2015 წელს აღმოაჩინეს. ამ ინციდენტამდე დაავადება უვნებლად ითვლებოდა, რადგან ადრე ყველა, ვინც ავად გახდა, განიკურნა. ინციდენტის დეტალები ადგილობრივ ხელისუფლებაზე დაყრდნობით გამოაცხადა Alaska Public Media პორტალმა.თავდაპირველად ექიმები ფიქრობდნენ, რომ პაციენტს ჩუტყვავილა ჰქონდა. ამაზე მიუთითებდა წითელი ლაქები, მომატებული ტემპერატურა და გადიდებული ლიმფური კვანძები. მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ, ექიმებმა კვლავ შეამოწმეს მისი ანალიზები და სისხლში AKPV-ის კვალი აღმოაჩინეს.ექსპერტების აზრით, ეს ვირუსი ცხოველში გაჩნდა. მათგან ის მღრღნელებზე გადავიდა. ალასკას მცხოვრებს შესაძლოა, საშიში დაავადება შინაური კატისგან გადაედო, რომელმაც შეჭამა ინფიცირებული ცხოველი, განმარტა Alaska Public Media-მ.აღნიშნულია, რომ ამერიკელს სიმსივნის მკურნალობის გამო დასუსტებული იმუნური სისტემა ჰქონდა. ის მარტო ცხოვრობდა ტყიან ტერიტორიაზე და კონტაქტში იყო მაწანწალა კატასთან, რომელიც, მისი თქმით, რეგულარულად  პატარა ძუძუმწოვრებზე ნადირობდა. ცხოველს ტესტირება AKPV-ზე უარყოფითი აღმოჩნდა.ალასკაპოქსის ვირუსი შტატში 2015 წელს აღმოაჩინეს და მისი სიმპტომები ჩუტყვავილას სიმპტომების მსგავსია. ალასკანის ჩუტყვავილას ინფექცია მხოლოდ ექვს ადამიანში დადასტურდა, ყველა მათგანი დაფიქსირდა ფეირბენქსის რაიონში ცენტრალურ ალასკაში. ყველა ინფექცია მოხდა ცხოველებთან კონტაქტის შედეგად.ასევე ნახეთ:ბათუმში, მრავალსართულიანი კორპუსიდან 50 წლამდე კაცი გადმოვარდა და დაიღუპამოკლული გიორგი ალხანიშვილის მკვლელობის საქმეზე მოსამართლემ ბრალდებულის მამისა და ბიძების განაჩენი გამოაცხადა

სიზმარი

1707164242

,,ამ რიცხვებში ნანახი სიზმარი ყველაზე საშიშია ... “ - ნახეთ, რომელ დღეს ნანახი შეიძლება, ახდეს რეალურ ცხოვრებაში

გარკვეულ დღეებში ნანახი სიზმრები ადამიანებს რეალურ ცხოვრებაში მართლა უხდებათ. ამ დღეების ცოდნა დაგეხმარებათ, გაარკვიოთ, ღირს კი ნერვიულობა ღამით ნანახ სიზმარზე და არის თუ არა ის თქვენი მომავალი ბედის წინასწარმეტყველი. ყველაზე საშიშია 23 და 29 რიცხვში ნანახი კოშმარული სიზმარი, თუ ის ახალმთვარეობას ემთხვევა, რადგან ის ცუდზე მიგანიშნებთ, მაგრამ არ შეგეშინდეთ, ეს ღამის გაფრთხილებაა და თქვენ უნდა ეცადოთ, დღე მეტი დაკვირვებით, კონფლიქტებისა და ექსტრემის გარეშე განვლოთ და შესაძლო სახიფათო რისკების ალბათობა შეამციროთ.საერთოდ, წინასწარმეტყველურ სიზმარს ადამიანი გამთენიისას ხედავს, შუაღამით ნანახ სიზმარს კი, არ უნდა დაუჯეროთ. ღამით ღრმად გძინავთ და დილისკენ ძილი უფრო ნათელი და მსუბუქია. ხშირად სიზმრებს უფრო შეუძლია ჩვენი ცხოვრების უცნაურობების დამაჯერებლად ახსნა, ვიდრე ფსიქოლოგებს.სიზმრებს ყველა ხედავს, მაგრამ ცოტამ თუ იცის, რომელ დღეებში აქვთ მათ წინასწარმეტყველური მინიშნებები. მნიშვნელოვანი ინფორმაცია რომ მიიღოთ, საჭიროა, იცოდეთ მათი სწორად ახსნა. სიზმარი გვკარნახობს, რომელი მიმართულებით უნდა ვიმოქმედოთ, რა ცვლილება შევიტანოთ პირად ცხოვრებაში, როგორ გავხდეთ ძლიერები და თავდაჯერებულები. ამა თუ იმ სტიქიის ქვეშ დაბადებულ ადამიანებს სიზმარი გარკვეულ დღეებში კონკრეტულ ინფორმაციასაც კი აწვდის. მაგალითად:წყლის სტიქია – კირჩხიბი, მორიელი, თევზები: ხშირად სიზმრის სახით იღებენ მეტად საჭირო ინფორმაციას. შესაძლოა, სიზმარში ახლობელი ადამიანის ბედისწერაც კი ნახონ. ამიტომ, თუ ამ სტიქიის ნიშნის ქვეშ დაბადებული ადამიანი სიზმარში გიხილავთ, ყურადღებით მოუსმინეთ და მათი რჩევებიც გაითვალისწინეთ. წყლის სტიქიის ნიშნებს წინასწარმეტყველური სიზმრები შემდეგ თვეებსა და დღეებში უმძაფრდებათ: 18.01, 19.01, 02.02, 19.02, 24.02, 21.03, 18.04, 19.04, 06.05, 16.05, 03.06, 12.06, 13.06, 01.07, 12.10, 30.10, 21.12, 31.12.ჰაერის სტიქია – ტყუპები, სასწორი, მერწყული: სიზმარში ხშირად რიცხვებს, ცხრილებს, სქემებსა და ასოებს ხედავენ. თუ ყურადღებით დააკვირდებიან, შესაძლოა, მიხვდნენ, როგორ მოიგონ ტოტალიზატორში, ლოტოში ან კაზინოში. ჰაერის სტიქიის ნიშნებმა დიდი შანსია, წინასწარმეტყველური სიზმრები შემდეგ დღეებსა და თვეებში ნახონ: 20.01, 27.01, 31.01, 21.02, 29.02, 19.05, 24.05, 01.06, 08.06, 15.06, 01.09, 15.09, 29.09.ცეცხლის სტიქია – ვერძი, ლომი, მშვილდოსანი: მათი სიზმრები ფერადი და გრძელია. სიზმარში მიღებულ გაფრთხილებას ხშირად იგნორირებას უკეთებენ, რაც შემდგომ ცხადში ძვირად უჯდებათ. ცეცხლის სტიქიის ქვეშ დაბადებული ადამიანები წინასწარმეტყველურ და გამაფრთხილებელ სიზმრებს ყველაზე ხშირად შემდეგ დღეებსა და თვეებში ხედავენ: 20.03, 22.03, 26.03, 02.04, 05.04, 11.04, 13.04, 02.08, 07.08, 18.08, 04.12, 13.12.მიწია სტიქია – კურო, ქალწული, თხის რქა: სიზმრებს, ძირითადად, პრაქტიკულ ასპექტში ხედავენ. ასევე, მათი სიზმრები ხშირად წინასწარმეტყველურია, მაგრამ იშვიათად აქცევენ ყურადღებას. მიწის სტიქიის ქვეშ დაბადებული ადამიანები წინასწარმეტყველურ მინიშნებებს სიზმარში ყველაზე ხშირად შემდეგ თვეებსა და დღეებში ხედავენ: 22.04, 28.04, 05.05, 18.05, 27.05, 18.09, 20.09, 22.12, 29.12.წყარო: tbiliselebi.ge ასევე დაგაინტერესებთ:  რას ამოჰყავს სული ჯოჯოხეთიდან - ნახეთ, რა წერია მამა გაბრიელის ქადაგებაში"ფინანსური მდგომარეობა გაგიუმჯობესდებათ..." - ნახეთ, ვისთვის იქნება წარმატებული ეს კვირაზოდიაქოს ეს ნიშნები ნებისმიერ ასაკში ადვილად დაქორწინდებიან - გაიგეთ, ხართ თუ არა მათ შორის

კიბო

1707155955

როგორ ამოვიცნოთ პირის ღრუს კიბო

პირის ღრუს კიბო არის სიმსივნე, რომელიც რბილ ქსოვილებში ვითარდება – ენაზე, ლოყის შიდა ზედაპირზე, სასაზე, ტუჩებზე ან ღრძილებზე. სიმსივნე შეიძლება, ისეთ უბანში იყოს ლოკალიზებული, სადაც მისი აღმოჩენა ვერ მოხერხდეს. სიმპტომები შეიძლება, მრავალფეროვანი იყოს, შეუხორცებელი წყლულების ჩათვლით. თუმცა ყველაზე მეტად ყურადღება უნდა მივაქციოთ ხანგრძლივად არსებულ კვანძებს პირის ღრუსა და კისრის მიდამოში, კბილების მორყევას.ასევე, საყურადღებოა დაბუჟებული ან მგრძნობელობა დაკარგული უბნის გაჩენა ტუჩზე ან ენაზე, მეტყველებაში ცვლილებები. ასეთი ნიშნების აღმოჩენისას აუცილებლად უნდა მიმართოთ ექიმს.განსაკუთრებით საყურადღებოა ის წყლულები, რომელიც 3 კვირის განმავლობაში არ ხორცდება. მტკივნეული წყლული, ასევე, შეიძლება კიბოს ნიშანს წარმოადგენდეს.ასევე, განსაკუთრებით საყურადღებოა ენის გამოკვლევა - უნდა გაისინჯოს ენის ორივე გვერდითი ზედაპირი და პირის ღრუს ფსკერი. თეთრი ან წითელი ბალთები, კვანძები, დაქვეითებული შეგრძნების უბნები – ეს ის ცვლილებებია, რომელიც უყურადღებოდ არ უნდა დარჩეს.რეკომენდებულია ლოყის ლორწოვანი გარსისა და ენის გვერდითი ზედაპირების დათვალიერება სარკის წინ კვირაში ერთხელ. ყურადღება მიაქციეთ ლორწოვანის შეფერილობის ნებისმიერ ცვლილებას.უჩვეულო კვანძები – ლოყის სისქეში შეიძლება არსებობდეს კვანძები, რომელიც ვიზუალურად არ ჩანს. გასინჯვის დროს ცერა და საჩვენებელ თითს შორის მოაქციეთ ლოყის გარეთა და შიგნითა ზედაპირები. უმჯობესია გამოკვლევა ორივე მხარეს ერთდროულად ჩატარდეს, ორივე ლოყის სისქის უკეთ შედარების მიზნით. თუ უჩვეულო შემაგრებებს ან კვანძებს აღმოაჩენთ, მიმართეთ ექიმს.პირის ღრუს კიბოს ყოველთვის ახლავს შეშუპება. მისი აღმოჩენა თითებით გასინჯვით არის შესაძლებელი. გაისინჯეთ თითებით ქვედა ყბისქვეშა მიდამო და ყელი, შეადარეთ ორივე მხარე ერთმანეთს. ასიმეტრიისა და ცვლილებების აღმოჩენის შემთხვევაში აუცილებლად მიმართეთ ექიმს.ხმის ჩახლეჩა შეიძლება, პირის ღრუს კიბოს უკავშირდებოდეს, თუმცა ზამთრის სეზონური ვირუსების პერიოდში აღნიშნული სიმპტომი ხშირად გვხვდება. ასეთი სიმპტომის უმიზეზოდ გაჩენის შემთხვევაში, საჭიროა ექიმთან კონსულტაცია.კბილების მორყევა, ისევე როგორც კბილის ამოღების შემდეგ კბილბუდის შეხორცების შეფერხება, შეიძლება პირის ღრუს კიბოს ერთ-ერთი ნიშანი იყოს.კვანძების, ბალთების, შეშუპებისა და სხვა ცვლილებების გამოსავლენად ზემოთ აღწერილი მარტივი თვითგამოკვლევითა და დათვალიერებით ადვილადაა შესაძლებელი ენის, ლოყების, ღრძილების, სასის, ნუშურა ჯირკვლების, ტუჩების, პირის ღრუს ფსკერისა და კისრის შემოწმება. საეჭვო სიმპტომის აღმოჩენის შემთხვევაში კი შესაბამისი რეაგირებაა საჭირო.წყარო: tbiliselebi.ge ასევე დაგაინტერესებთ:  მეცნიერებმა კიბოს საწინააღმდეგო ახალი მეთოდი შეიმუშავეს  5 კერძი, რომელიც გაცხელების შემთხვევაში, მომწამვლელი ხდება  კიბოს ნიშნები, რომლებიც, შეიძლება, ჭამის დროს გამოვლინდეს  „შეუძლია, გამოიწვიოს კიბოც კი...“ - რატომ უნდა თქვათ უარი ტუალეტის ქაღალდზე და რით შეგიძლიათ მისი ჩანაცვლება

აშშ- პოლიცია

1704753143

დაკავებულია პირი, რომელმაც მარნეულის მუნიციპალიტეტში ძაღლზე იძალადა - შსს

სამართალდამცველებმა, მარნეულის მუნიციპალიტეტში, ძაღლზე ძალადობისთვის ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაცია ,,პრაიმტაიმს" შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაუდასტურეს.ცხოველის მიმართ სასტიკი მოპყრობის ამსახველი ვიდეოკადრები სოციალურ ქსელში გავრცელდა. გავრცელებული ინფორმაციით, შემთხვევა მარნეულის ერთ-ერთ სოფელში მოხდა.შსს-მ ფაქტზე გამოძიება სსკ-ის 259-ე მუხლით დაიწყო, რაც ცხოველის წამებას, მისდამი სასტიკ მოპყრობას ან სხვაგვარ ძალადობას გულისხმობს.