რამდენი ადამიანი უნდა იყოს აქციაზე, შედეგი რომ დადგეს - ჰარვარდის კვლევა

21:29 11-18-2019
1242

ჰარვარდის კვლევის მიხედვით, იმისათვის, რომ საპროტესტო ტალღამ შედეგს მიაღწიოს საჭიროა პროტესტანტთა მინიმალური რაოდენობა არ იყოს მოსახლეობის 3.5%-ზე ნაკლები. 

კვლევის ავტორი, ჰარვარდის მეცნიერი, ერიკა ჩინოვეტი, რომელმაც შეისწავლა ასობით პროტესტი და კამპანია ბოლო საუკუნის მანძილზე, ასევე ამტკიცებს, რომ მშვიდობიანი პროტესტი ყოველთვის ორჯერ მეტად უფრო წარმატებულია. ამ ყველაფერს აუცილებლად უნდა ერთვოდეს კიდევ ორი დიდი ფაქტორი:

1. პოპულარული ლიდერი (ლიდერები) და

2. პოპულარული მოთხოვნა (მოთხოვნები) საქართველოს შემთხვევაში 3.5% არის 130 200 ადამიანი.