მინიმუმამდე შემცირდება ქალაქსა და სოფლის მოსწავლეებს შორის აკადემიურ მიღწევებში განსხვავებები- ბატიაშვილი

17:35 10-25-2019
13

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრმა მიხეილ ბატიაშვილმა, პედაგოგებთან შეხვედრის დროს რეფორმის ფარგლებში მასწავლებლის პრესტიჟის ამაღლებაზე, პედაგოგის პროფესიის პოპულარიზაციისა და მასწავლებლის დაფასების მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯების პირველი შედეგებზე ისაუბრა. 

მინისტრის თქმით, მასწავლებელთა ხელფასების ზრდის პარალელურად, სკოლაში უნდა წახალისდეს მასწავლებლის მიერ სკოლის ფარგლებში მოსწავლეებთან და სასკოლო გარემოში მეტი საგაკვეთილო და არასაგაკვეთილო საათების გატარება, რათა ხელი შეეწყოს ყველა მოსწავლისათვის მაღალი ხარისხის განათლების მიღების შესაძლებლობას.

„რეფორმის ფარგლებში იდგმება ისეთი ნაბიჯები, რის შედეგადაც მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი ქალაქსა და სოფლის მოსწავლეებს  შორის აკადემიურ მიღწევებში განსხვავებები. ყველა სკოლას ეყოლება მოტივირებული, კვალიფიციური, მაღალი სოციალური სტატუსის, დაფასებული მასწავლებელი.

2019-20 სასწავლო წლის დასაწყისში  სწორედ ამისათვის განხორციელდა სახელფასო მატება და შედეგად, სრულ განაკვეთზე უფროსი მასწავლებლის საშუალო ხელფასმა 1011 ლარი, წამყვანი მასწავლებლის 1417 ლარი, ხოლო მენტორი მასწავლებლის 1745 ლარი გახდა. ხელფასი ასევე მოემატათ იმ მასწავლებლებს, რომლებიც არ ასწავლიან სრულ განაკვეთზე და ამ მატებამ საშუალოდ 100 ლარი შეადგინა. ცვლილება შევიდა მასწავლებელთა საათობრივი დაანგარიშების წესში და ის მასწავლებლები, რომლებიც 18 საათზე მეტს ჩაატარებენ, დამატებით მიიღებენ საათობრივ დანამატს საშუალოდ  30 ლარის ოდენობით. 6400-ზე მეტმა მასწავლებელმა საქართველოს მასშტაბით, სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებული ორი წლის ხელფასის ოდენობის სახელმწიფო ჯილდო მიიღო. აღნიშნული პრივილეგიით სარგებლობის უფლება 2019 წლის ბოლომდე ნებისმიერ პრაქტიკოს საპენსიო ასაკს მიღწეულ მასწავლებელს აქვს“, - განაცხადა მინისტრმა.

ბატიაშვილმა ასევე ხაზი გაუსვა იმას, რომ სრულ ან სრულზე მეტ განაკვეთზე მყოფი მასწავლებლების რაოდენობა წინა სასწავლო წელთან შედარებით სულ მცირე 16%-ით გაიზარდა. პედაგოგის საშუალო საგაკვეთილო დატვირთვამ  2018-19 წელს - 15 საათი, ხოლო  2019-20    სასწავლო წელს - 17 საათი შეადგინა.