ცნობილია იმ სტუდენტთა სია, რომლებმაც 2019 წელს მოიპოვეს ან გაიუმჯობესეს სახელმწიფო სასწავლო გრანტი

16:03 09-07-2019
28

2019 წლის სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის შედეგები ცნობილია. edu.aris.ge იმ სტუდენტთა სიას აქვეყნებს, რომლებმაც 2019 წელს მოიპოვეს ან გაიუმჯობესეს სახელმწიფო სასწავლო გრანტი.

ცხრილში მოცემულია აპლიკანტის საგამოცდო ნომერი, აბსოლუტური ქულა, მანამდე არსებული სასწავლო გრანტი. ბოლო გრაფაში კი ასახულია საგრანტო კონკურსის შედეგად მოპოვებული გრანტის ოდენობა.

იხილეთ ბმული.