შემოწმებული 29 სამშენებლო ობიექტიდან 29-შივე დარღვევებია - რომელი კომპანიები მოხვდა სიაში

12:55 08-26-2019
269

ჯანდაცვის სამინისტრომ სამშენებლო ობიექტებზე ერთობლივი მონიტორინგის ჯგუფების მიერ განხორციელებული ინსპექტირების შედეგები გამოაქვეყნა.

შემოწმებულია 29 ობიექტი, ყველა ობიექტზე გამოვლინდა არსებითი/კრიტიკული შეუსაბამობები.

29-ვე ობიექტზე გამოყენებულია ადმინისტრაციული სახდელის სახით გაფრთხილება და დარღვევების გამოსასწორებლად კომპანიებს განესაზღვრათ 7-დან 14 დღემდე ვადა,  ასევე 9 ობიექტს შეუჩერდა სამუშაო პროცესი,  14  ობიექტის მიმართ ადმინისტრაციული სახდელის სახით გამოყენებულ იქნა ჯარიმა ჯამში 310 000  ლარის ოდენობით.

1. შპს  ,,ჯითი გრუპი ნუცუბიძე“

2. შპს ,,კარკასი“

3.  შპს ,,პიენო“

4. შპს ,,ანრი 2016“

5. შპს ,,ანი“

6. შპს ,,ლიდერ გრუპი“

7. შპს ,,ჰილს დეველოპმენტი“

8. შპს ,,რეგიალი“

9. შპს  ,,გაბ ჯორჯია”

10. შპს  ,,პეტრა“

11. შპს,, მაქრო ქონსტრაქშენ“

12. შპს ,, ახალი სკოლა“

13. შპს ,,კონსოლი“

14. შპს ,,ლეველი“

15. შპს  ,,ცერერა“

16.  შპს ,,კომპაქტ დეველოპმენტი+“

17. ამხანაგობა გერგეთი 2019

18. ამხანაგობა ამქარი

19. ამხანაგობა  ,,იმედი ჰაუსი”

20. შპს  ,,ეკო დეველოპმენტი“

21. შპს ,,ალუ“

22. შპს ,,ისანი”

23. შპს ,,მ2 მთაწმინდაზე“

24. შპს ,,მანუ“

25. შპს ,,ვესტ საიდ“

26. შპს ,,ნიუ ჰორიზონ“

27. შპს ,,5მ ინშაათ“

28. შპს ,,ნინო“

29.  შპს ,,ხალედ ალრაჯჰი ჰოლდინგ კომპანი“.

ძირითადი დარღვევები, რომლებმაც კომპანიების დაჯარიმება გამოიწვია: რისკების შეუფასებლობა; სიმაღლიდან ვარდნის საწინააღმდეგო ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების უგულებელყოფა; დაუცველი ღიობები (ჭები, შურფები, ლიფტის შახტები, კიბის უჯრედები, ნებისმიერი ადგილი, სადაც შესაძლოა ადამიანების ვარდნა); არასტანდარტული, კუსტარული ხარაჩოები, დაკიდული ხარაჩოები; ტვირთამწეობაზე გამოუცდელი უსაფრთხოების ბადეები; ინსტრუქტაჟებისა და სწავლებების უგულებელყოფა; აღჭურვილობის გაუმართაობა; შრომის უსაფრთოების სპეციალისტის არ ყოლა; მაფრთხილებელი ნიშნების უგულებელყოფა; ლიფტების ვარდნის ავარიული დამჭერების გაუმართაობა.