ნოდიკო ტატიშვილი შვედეთში, მეგაშოუ "მელოდიფესტივალზე" საერთაშორისო ჟიურიში საქართველოს წარადგენდა

17:42 03-12-2018
518

 ქართველიმომღერალინოდიკოტატიშვილიმეგაშოუს ,,მელოდიფესტივალის“ ჟიურიშისაქართველოსწარმოადგენდა.

მეგაშოუს, რომელსაც "მელოდიფესტივალი" (Melodifestivalen) ჰქვია, ყოველწელსიმართებასტოკჰოლმში. საქართველოწელსპირველადიყომიწვეულიამშოუსსაერთაშორისოჟიურიში, რომელსაცშვედეთისმიწვევითნოდიკოტატიშვილიწარმოადგენდა.

გამარჯვებულიახალგაზრდაშემსრულებელიბენჟამინიგახდა, რომელიცწელსშვედეთსწარადგენსევროვიზიისსაერთაშორისოკონკურსზე.

შოუგაიმართაუზარმაზარარენაზე, რომელსაც FRIENDS ARENA ქვიადასადაც 100 000-მდემაყურებელიეტევა.

საერთაშორისოჟიურიშისაქართველოსთანერთადიყვნენბრიტანეთის, საფრანგეთის, იტალიის, ავსტრალიის, დაა.შსულ 11 ქვეყნისწარმომადგენელი.

ნოდიკოპირდაპირეთერშისაქართველოსდროშის გამოსახულებიანი გულსაბნევითჩაერთოდაქულებიისე წარადგინა.

"მელოდიფესტივალი" არამხოლოდშვედეთშიაპოპულარული, არამედმთელევროპაშიჰყავსუამრავიგულშემატკივარი.

 

ავტორი: სესე კოპალეიშვილი