ნაპოვნია კიბოსგან თავის დაცვის საშუალება

22:34 03-08-2018
45
ვიტამინ დ-ეს მაღალ შემადგენლობას ადამიანის ორგანიზმში, შეუძლია ხელი შეუშალოს ონკოლოგიური დაავადების განვითარებას იტყობინება „EURLEKARLET”
 
ამ დასკვნამდე საერთაშორისო მეცნიერთა ჯგუფი მას შემდეგ მივიდა, რაც გაანალიზეს სისხლის ნიმუშები და საანკეტო ინფორმაცია, რაციონი, ცხოვრების სტილი, ოჯახის ონკოლოგიურ დაავადებათა ისტორია, 33000 ზე მეტ იპალონელზე დაკვირვება ხდებოდა 40-69 წლამდე ასაკში. ამ ადამიანებზე დაკვირვება მიმდინარეობდა 16 წელიწადზე მეტხანს, იმ ფაქტორების გათვალისწინებით, როგორიცაა ასაკი, წონა, ფიზიკური აქტივობის საფეხური, მოწევისადმი დამოკიდებულება და ალკოჰოლოს მოხმარებასთან დამოკიდებულება, გამოკვლევების შედეგებმა აჩვენეს, რომ დ-ე ვიტამინის მაღალი კონცენტრაცია 20% ით ამცირებს კიბოთი დაავადების რისკს. ეს ეხება როგორც ქალებს, ისე მამაკაცებსაც. სხეულში ამ ნივთიერების მაღალი კონცენტრაცია ასევე დაკავშირებულია დაბალ ალბათობასთან ღვიძლის კიბოთი დაავადების. ამასთან ერთად, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კავშირი უფრო მყარი გამოდგა, გამოკვლუელი ადამიანთა ჯგუფიდან, კონკრეტულ მამრობით სქესთან სამეცნიერო ნაშრომის ავტორები დარწმუნებულები არიან რომ მიღებული შედეგები დაამტკიცებენ თეზისს იმის შესახებ, რომ ვიტამინი დ-ე კურნავს კიბოსგან. ერთის მხრივ, მათი აზრით, არ უნდა გამოვრიცხოთ, რომ ნივთიერების განსაზღვრულ დონეზე მცირე ოდენობით არსებობისას არ ექნება არავითარი დამატებითი ეფექტი.